Pilotprojekt: resa till Oslo för att studera Förintelsen i Norge

måndag 17 juni 2019,
kl. 9:00 till kl. 16:00
- Stockholm

Forum för levande historia arrangerar en pilotresa med fokus på Förintelsen i Norge under nazityska ockupationen. Projektet består av ett förseminarium i Stockholm 17 juni och en resa till Oslo 13 – 15 augusti 2019. 

Sista ansökningsdag 6 maj.

Vill du vara med och utveckla ett koncept för studieresor?

Forum för levande historia söker femton lärare till ett utvecklingsprojekt. I samarbete med den svenska kulturinstitutionen Voksenåsen i Oslo och i samverkan med norska museer och institutioner kommer vi att ta fram ett undervisnings- och studieresekoncept. Syftet är att inspirera lärare och elever att studera händelserna i Norge under andra världskriget och att utveckla metoder för att stimulera till lärande och diskussioner om hur demokratin tvingades ge vika när landet ockuperades.

Genom Sveriges och Norges geografiska och kulturella närhet hoppas vi väcka intresse för skolor att genomföra studieresor med fokus på frågor om historiebruk, demokrati och mänskliga rättigheter. Under resan besöker vi museer och minnesplatser som arbetar med andra världskriget och Förintelsen. En studieresa till Norge går också att genomföra från många orter i Sverige med låg grad av miljöpåverkan.

Vad ingår i uppdraget och vilka kriterier gäller för dig som vill anmäla dig?

  • Vi söker dig som undervisar i samhällskunskap och/eller historia på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola och är intresserad av studieresor som ett pedagogiskt verktyg.
  • Du är själv intresserad av frågor om demokrati och mänskliga rättigheter och lyfter dessa perspektiv i din undervisning.
  • Som deltagare i detta pilotprojekt ska du lämna återkoppling på studieresans upplägg och föreslå förbättringar.
  • Vi tror att du som deltagare kommer att få värdefull kompetensutveckling, samtidigt som du kommer att bidra till ett viktigt pedagogiskt utvecklingsarbete.

Kort om upplägget

  • Förseminarium 17 juni i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan, Stockholm. Deltagare utanför Stockholm ersätts med upp till 1500 kr per person för resa med tåg i andra klass eller buss, samt en natt på hotell (budget) mot uppvisande av kvitto.
  • Studieresan genomförs i Oslo 13–15 augusti. Programmet startar 13 augusti kl 11.00 på Svenska ambassaden eller Voksenåsen i Oslo (bestäms senare) och avslutas senast kl 15.00 den 15 augusti.
  • Projektet står för två hotellnätter och samtliga måltider. Deltagarna ansvarar för att själva boka sin resa till och från Oslo och ersätts för resekostnader (inklusive transfer och eventuell ytterligare övernattning) mot uppvisande av kvitto för upp till 2500 kr per person. Inga övriga ersättningar utgår.

Anmälan och deadlines

Anmälan är stängd.

Frågor

Frågor besvaras av stefan.andersson@levandehistoria.se

 

Historisk bakgrund

Norge ockuperades den 9 april 1940 av Nazityskland. En händelse som kom att innebära stort lidande för befolkningen och som påverkade hela norska samhället under de kommande fem åren kriget varade och ända in i våra dagar.

Särskilt utsatta var de norrmän som hade judiskt påbrå. Ungefär halva den judiska befolkningen deporterades och dog i Förintelsen. Endast ett fåtal återvände med livet i behåll till Norge. Av de som klarade sig undan deportation flydde nästan alla till Sverige.

Utmärkande för ockupationen av Norge var den dubbla påverkan som fanns i landet. Först och främst blev Norge satt under tyskt styre, ledd av rikskommissionär Josef Terboven. Han hade fått fullmakt av Hitler att styra landet på ett diktatoriskt sätt. Terbovens arbete var att ge den tyska ockupationsmakten stabilitet och legitimitet. Som ett led i detta såg den tyska ockupationsmakten att det var en fördel att norrmän tog del i att styra landet.

Från den 25 september 1940 blev det norska nazistiska partiet Natsjonal Samling (NS) det enda tillåtna partiet i Norge. Hela statsapparaten blev omorganiserad genom en ”Nyordning” som innebar att NS fick kontroll över alla norska departement. I februari 1942 blev ledaren för NS, Vidkun Quisling, norsk regeringschef med titeln ”ministerpresident”.

I praktiken innebar det att myndigheterna i Norge blev åtskilda i två delar: en tysk och en norsk. När NS hade fått mer makt passade de på att genomföra en nationalistisk revolution av det norska civilsamhället.

Som medborgare ställdes man inför valet att anpassa sig, göra motstånd eller bli medlöpare till ockupationspolitiken. Med utgångspunkt i dessa perspektiv vill vi utveckla ett resekoncept som vi tror kan bli ett viktigt inslag i svenska skolors arbete med andra världskriget, Förintelsen, historiebruk, demokrati och mänskliga rättigheter.

Tid och plats

När: måndag 17 juni 2019,
kl. 9:00 till kl. 16:00
Var: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan
För vem: Du som undervisar i samhällskunskap och/eller historia på högstadiet, gymnasiet eller på folkhögskola och är intresserad av studieresor som ett pedagogiskt verktyg.
Anmälan:

Anmälan är stängd.