Radikalnationalism, konspirationsteorier och antisemitism då och nu

tisdag 10 november 2020, kl. 10:00 till kl. 11:30 - Digitalt på nätet

Den 10 november 2020 arrangerar Svenska kommittén mot antisemitism i samverkan med Forum för levande historia ett digitalt seminarium med syftet att fördjupa kunskapen och diskussionen om auktoritära strömningar, konspirationsteorier och antisemitism då och nu – och förstärka arbetet mot antidemokratiska, antijudiska och rasistiska idéer och yttringar.

Under senare år har extremnationalismen vunnit mark i Europa och USA. I allt fler länder utmanas demokratin och dess grundläggande värden. Vi ser också en ökad spridning av konspirationsteorier, inte sällan med antisemitiska och rasistiska förtecken. Vissa menar att utvecklingen påminner om vad som hände i Europa under mellankrigstiden. Men hur relevanta är jämförelser med 1930-talet för att förstå samtida skeenden?

Program

10:00 Inledning Svante Weyler (SKMA) och Ingrid Lomfors (FLH)
10:10 Tal av Agneta Pleijel till minne av Novemberpogromen 1938
10:20 Den brittiske historikern Richard J. Evans föreläser om radikalnationalism, konspirationstänkande och antisemitism i Europa och USA – och jämförelser med 30-talet. Evans är en ledande expert på Nazityskland och utkommer i höst med boken The Hitler Conspiracies: The Third Reich and the Paranoid Imagination.
11:00 Panelsamtal med Richard J. Evans, historikern Karin Kvist Geverts och idéhistorikern Stéphane Bruchfeld. Moderator Svante Weyler.
11:30 Avslutning Svante Weyler.

Seminariet arrangeras med stöd av Gerald och Monica Naglers stiftelse. Det är öppet för alla intresserade och livesänds på www.skma.se, SKMA:s och FLH:s Facebooksidor samt på sidan du befinner dig på just nu.

Tid och plats

När: tisdag 10 november 2020, kl. 10:00 till kl. 11:30
Var: Digitalt på nätet
För vem: Alla är välkomna!