Radikalisering och extremism – Demokratins utmaningar och hur skolan kan vara en motkraft.

måndag 29 oktober 2018,
kl. 8:30 till kl. 16:00
- Falkenberg

Forum för levande historia och Falkenbergs kommun bjuder in till en fortbildningsdag för lärare i historia, samhällskunskap, religion och SO på gymnasium och högstadium.

Det talas allt mer om att demokratin på olika sätt är hotad. Skolan måste kunna vara en trygg plats där falska nyheter, desinformation och värderingar som strider mot alla människors lika värde blir bemötta och utmanade. Som lärare ställs man ibland inför situationer då man kan göra skillnad och hjälpa eleverna att ifrågasätta information och påståenden som inte är förenliga med en demokratisk värdegrund.

Syftet med fortbildningsdagen är att ge inspiration i skolornas fortsatta värdegrundsarbete och arbetet med likabehandlingsplan. Med utgångspunkt i dagens radikala politiska retorik visar vi på de historiska kopplingar som extrema politiska rörelser bygger sin propaganda på.

Se program för dagen

Anmäl dig till dagen längst ner på denna sida.

Tid och plats

När: måndag 29 oktober 2018,
kl. 8:30 till kl. 16:00
Var: Falkenbergs Folkets hus
För vem: Lärare i historia, samhällskunskap, religion och SO på gymnasium och högstadium

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget