Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

måndag 11 oktober 2021, kl. 16:30 till kl. 18:00 - Digitalt

Välkommen till ett panelsamtal som syftar till att bidra till en samlad bild av hur man ska förstå antisemitismen i Sverige idag, utifrån forskningsunderlag och kunskapsläge, samt diskutera eventuella kunskapsluckor på området.

Förekomsten av antisemitism i det svenska samhället är ett allvarligt problem och har under de senaste åren varit föremål för en stundtals intensiv samhällsdebatt. Det finns mycket goda grunder för att frågan uppmärksammas även politiskt, inte minst på grund av den väl dokumenterade förekomsten av antisemitiska incidenter och hatbrott samt den utsatthet som judar i Sverige lever med i vardagen.

Attitydundersökningar i Sverige och i andra nordiska länder visar på ett minskat stöd för antisemitiska föreställningar i befolkningen som helhet men även att gruppen som hyser antisemitiska attityder med starkare intensitet inte minskar. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet och extrema politiska grupper sprider hat. Frågan om antisemitism i det svenska samhället aktualiseras även med anledning av hur den kommer till uttryck i både Israel-Palestinakonflikten och i sammanhang som rör covid-19.  

Samtalet ingår i Forum för levande historias aktiviteter under Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism och arrangeras som ett samarbete inom ramen för Öppna Malmö.  

Medverkande: 

Henrik Bachner är fil.dr. i idéhistoria och medförfattare till rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020som tagits fram av Forum för levande historia (2021), samt till bl.a. “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004).

Mirjam Katzin är jur.dr. och Malmö stads samordnare mot antisemitism i skolan. Hon har skrivit rapporten Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap (2021).  

Hannah Pollack Sarnecki är fil.dr. i socialantropologi och verksam som forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon arbetade med Brottsförebyggande rådets rapport Antisemitiska hatbrott (2019) och är författare till FOI rapporten Fascismens gröna rötter: konspirationsteorier, kris och kollaps (2021).   

Lars M Andersson är universitetslektor i historia på Uppsala universitet och föreståndare för Forum för judiska studier. Han har huvudsakligen forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik. Hans senaste arbeten är ”Antisemitismen: antirasismens blinda fläck?” (med Karin Kvist Geverts, 2017) och Antisemitism antisionism. Exemplet Polen (2020). Hösten 2021 utkommer han med en antologi om inflyttningen till Sverige av judar från det tyska språkområdet. 

Meriam Chatty är fil.dr. i statskunskap och projektledare på Forum för levande historia. Hon är svensk delegat i IHRA:s (International Holocaust Remembrance Alliance) kommitté mot antisemitism och Förintelseförnekelse. 

Moderator är Willy Silberstein, journalist och före detta ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.  

Tid och plats

När: måndag 11 oktober 2021, kl. 16:30 till kl. 18:00
Var: Digitalt
För vem: Alla är välkomna!
Anmälan:

Livesänds på vår startsida här på hemsidan och på vår Facebook-sida. Panelsamtalet spelas in och kan även ses i efterhand.