Till innehåll

Nätverksträff: Klarar demokratin att lösa klimatomställningen?

Vad kan statsanställda göra för att vår demokrati ska klara klimatomställningen och klimatförändringarnas konsekvenser? Om det handlar årets första träff för Statens demokratinätverk.

Datum: 

torsdag 25 maj -torsdag 25 maj

Tid: 

09:00 - 12:00

Plats: 

Digitalt via Zoom

Kategorier: 

  • För myndigheter

Statliga myndigheter ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det står i regeringsformen. Så vad kan statsanställda göra för att vår demokrati ska klara klimatomställningen och klimatförändringarnas konsekvenser? Om det handlar årets första träff för Statens demokratinätverk.

Medverkar gör bland andra Andreas Norlén, riksdagens talman, Daniel Lindvall, doktor i sociologi vid Uppsala universitet, Gabriel Wikström, Nationell samordnare Agenda 2030 och Hannah Pollack Sarnecki, Totalförsvarets forskningsinstitut. 

FN:s klimatpanel visar att läget för klimatförändringarna är allvarligt. Klimatomställningen går för långsamt. Klimatförändringarna utmanar demokratin, både i dag och i framtiden. I dag för att omställningen av samhället är komplex, utmanande och behöver gå fort. Men också för att konsekvenserna av klimatförändringarna – naturkatastrofer som värmeböljor, torka och havsnivåhöjningar med stora migrationsströmmar av människor som följd – kommer att sätta våra samhällen, dess institutioner och invånare under press.

Träffen hålls inom ramen för Statens demokratinätverk, ett nätverk för statliga myndigheter som samordnas av Forum för levande historia. Träffen hålls digitalt via Zoom. Se program nedan.

För vem?

Träffen är öppen för alla som jobbar på en statlig myndighet.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 22 maj. 

Nätverksträffen är kostnadsfri.

Vid frågor, vänligen mejla till demokrati@levandehistoria.se

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang