Möt oss i Almedalen

måndag 4 juli 2022, kl. 10:30 till onsdag 6 juli 2022, kl. 17:45 - Visby

Forum för levande historia är på plats under årets Almedalsvecka i Visby den 3–7 juli. Vi deltar i både egna och andras programpunkter och kommer bland annat att prata om svåra frågor i klassrummet, om att motverka olika former av rasism och om historiens betydelse för att förstå vår samtid. 

Våra samtal handlar om då och nu. De handlar om att skydda vår demokrati. De handlar om framtiden. Kom förbi, lyssna och ställ frågor! Vissa av samtalen webbsänds och går att ta del av i efterhand.
 

Måndag 4 juli kl 10:30–10:45
Hur kan man blicka bakåt för att förstå framtiden?

Plats: Hamnplan, H231
Arrangör: Tankesmedjan Humtank

I vårt nutidsorienterade samhälle associeras historia inte sällan med en slags främmande beskrivningar av en dåtid som inte längre är. Men, vad händer om vi ser dessa berättelser om vad som har varit som en möjlighet att vidga våra samtida politiska diskussion om vad som borde och inte borde vara?

Medverkande:
Anders Persson, Historiker, Högskolan Dalarna, Humtank
Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia

Läs mer om programmet här 


Tisdag 5 juli kl 12:00–12:45
Podcast: Ska vi utbilda mer om rasism – hur gör vi det? 

Plats: Cramérgatan, H319, Studio Almedalen
Arrangör: Forum för levande historia och Studio Almedalen

Se webbsändningen live
Lyssna på samtalet i efterhand

Hur jobbar vi med antirasism? Vad krävs för att motverka olika former av rasism, såsom antisemitism, islamofobi och afrofobi? Hur jobbar den ideella sektorn, hur jobbar vi som myndighet, och hur kan folkbildningen göra skillnad?

Medverkande:
Naima W. Grossman, Policyutvecklare, projektet Vit-icke-vit, på LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
David Samuelsson, Generalsekreterare Studieförbunden
Meriam Chatty, Projektledare och forskare vid myndigheten Forum för levande historia
Christian von Essen, programledare


Onsdag 6 juli kl. 14:00–14:45
Svåra frågor och rasism i klassrummet

Plats: Cramérgatan, H319, Studio Almedalen
Webbsändning: Almedalsveckan Play (live och i efterhand)
Arrangör: Forum för levande historia

Finns det samhällsfrågor som är särskilt känsliga att prata om i undervisningen? Hur ser sambandet ut med de attityder som finns på skolan? För att ta reda på hur lärarna upplever det gjorde vi på Forum för levande historia en undersökning som genomfördes av Kantar Public i augusti 2021. Läs mer om undersökningen här

Kom och ta del av resultatet och lyssna på ett samtal om hur lärarna och skolan bör hantera frågor som leder till spänningar och konflikter i klassrummet. Vad krävs? Vad behöver eleverna? Är det demokratiska samtalet på väg ut ur läroplanen?

Medverkande:
Isabel Smedberg-Palmqvist, Skolborgarråd (L) i Stockholm
Daniel Riazat, utbildningspolitisk talesperson (V)
Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund
Edvin Johansson, Sveriges Elevråd, vice ordförande, övre grundskola

Moderator: Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia

Läs mer om programmet här


Onsdag 6 juli kl 16:50–17:45
Kampen om historien

Plats: Cramérgatan 3, Almedalsbiblioteket, Plan 3, Sal E31
Arrangör: Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa), Tankesmedjan Timbro, Tankesmedjan Tiden

Historieskrivning har alltid varit föremål för konflikt. I auktoritära regimer förbjuds människor från att ifrågasätta den officiella historien men även i Sverige finns till exempel grupper som ifrågasätter Förintelsen. Hur hänger detta ihop med fake news, informationskrig och politisk polarisering?

Medverkande:
Martin Rynoson, Biträdande analyschef, Tankesmedjan Tiden
Mikael Nilsson, Fil Dr i Teknikhistoria
Meriam Chatty, Fil Dr i Statsvetenskap och projektledare vid Forum för levande historia

Läs mer om programmet här

Tid och plats

När: måndag 4 juli 2022, kl. 10:30 till onsdag 6 juli 2022, kl. 17:45
Var: Visby, Gotland
För vem: Alla är välkomna