Lärarfortbildning: Yttrandefrihetens gränser

tisdag 3 november 2020, kl. 15:00 till kl. 17:00 - Digitalt på nätet

I samarbete med Västerbottens museum erbjuder nu Forum för levande historia dig som arbetar som lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet en digital fortbildning om yttrandefrihet och demokrati.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer när samtalen tystnar? Varför är det viktigt att olika röster kommer till tals, och vilka utmaningar finns? Detta är frågor som utställningen Yttrandefrihetens gränser behandlar.

Fortbildningens syfte är att dels du som lärare ska få möjlighet att stärka dina kunskaper i frågor som rör demokrati och yttrandefrihet, dels att ge inspiration och konkreta tips på hur du som lärare kan arbeta med frågor som rör yttrandefrihet tillsammans med dina elever utifrån utställningen.

Program

14.45 -15.00 Incheckning på Zoom
15.00- 15.05 Inledning och välkomnande
15.05- 15.55 Det demokratiska samtalet och yttrandefrihetens gränser Elena Namli, professor i etik, Uppsala universitet
15.55 – 16.05 Paus
16.05 -16.55 Yttrandefrihetens gränser: pedagogisk inspiration utifrån utställningen Marcel Rådström, pedagog, Forum för levande historia
16.55-17.00 Avslutning

Övrigt

Fortbildningen är kostnadsfri. Zoom-länk skickas till alla anmälda några dagar innan. 
Utställningen Yttrandefrihetens gränser visas på Västerbottens museum 23 okt - 28 mars

Fortbildningen är ett samarbete mellan

Västerbottens museums logotyp  Forum för levande historias logotyp

Tid och plats

När: tisdag 3 november 2020, kl. 15:00 till kl. 17:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: Lärare i årskurs 7-9 eller på gymnasiet
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Sista dag för anmälan är 2 november.

Vill du ha nyheter från oss?