Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

torsdag 6 oktober 2022, kl. 15:00 till torsdag 20 oktober 2022, kl. 18:00 - Digitalt

Forum för levande historia bjuder in verksamma lärare till en digital kurs om Sverige och Förintelsen. I kursen varvas teori med test av klassrumsmaterial samt egna undersökande uppgfiter. Kursen består av fyra olika delmoment med två digitala träffar den 6 och 20 oktober 2022. Se beskrivning och program nedan. Kursen är kostnadsfri. 

För vem?

Kursen vänder sig till verksamma lärare som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria, på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Deltagare som genomgått samtliga kursmoment får ett kursintyg.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 30 september. OBS! Antal platser är begränsat.

Om kursen

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande under Förintelsen förändras över tid och bidrar till att forma vår svenska självbild på olika sätt. Vad visste vi i Sverige egentligen om Nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige.  

Syftet med kursen är att ge lärare kunskap, inspiration och stöd till att inkludera frågor om Sveriges roll och agerande under Förintelsen i sin undervisning. I kursen ges verktyg för att reflektera över vad händelserna under andra världskriget kan säga oss om synen på frågor om demokrati och mänskliga rättigheter i dag. Vi studerar också hur olika nationella narrativ har skapats och hur historien kan tolkas med hjälp av modern forskning.

Medverkande

Anna-Lena Lodenius är journalist, författare och föreläsare, främst känd för sina studier av autonoma och extremnationalistiska rörelser. Hon skrev redan år 1991 boken Extremhögern tillsammans med Stieg Larsson. På senare år har hon också intresserat sig för frågor om globalisering och mänskliga rättigheter.

Johan Perwe är författare, journalist och historiker med särskilt intresse för svensk-tyska förbindelser, nazistiska grupperingar, hjälpverksamhet och motståndsarbete under 1930-talet och andra världskriget.

Marcel Rådström är pedagog vid Forum för levande historia och var projektledare för framtagandet av utställningen Sverige och Förintelsen.  

Ulf Zander är professor i historia vid Lunds universitet, som har forskat om historiemedvetande, historiekultur, historiebruk, hjältedyrkan, identitet och nationalism, ofta med utgångspunkt i Förintelsens historia.

Program

Moment 1: I samband med anmälan får du inloggningsuppgifter till fem kortfilmer.

Till det första fortbildningstillfället den 6 oktober ska du ha sett filmerna samt besvarat ett antal reflektionsfrågor. (Du behöver inte lämna in någon skriftlig återkoppling. Räkna med ca 1,5 timmar för uppgiften).

Moment 2: Digital fortbildningsdag 6 oktober kl. 15.00-18.00 (Zoom-länk skickas två dagar innan)

14.45 -  Test av tekniken, hjälp med uppkoppling

15.00 -  Välkomnande och inledning

15.10 - Uppföljning av reflektionsfrågorna relaterade till uppgiften i moment 1.

15.40 -  Paus

15.45 -   Föreläsning: Sveriges relation till andra världskriget och Förintelsen. Ulf Zander, professor Lunds universitet.

16.45 - Paus

17.00 -  Workshop med utgångspunkt i en digital klassrumsresurs. Marcel Rådström, pedagog Forum för levande historia

17.50 -  Introduktion till moment 3, uppgift till fortbildningstillfälle den 20 oktober, Lokalhistoriska perspektiv.

18.00 - Slut

Moment 3: Hemuppgift: Lokalhistoriska perspektiv.

Undersök din egen region. Vad finns det för berättelser, platser, personer etc med koppling till Sveriges förhållande till Förintelsen? Uppmärksammas detta i din region och i så fall hur? Skriv en kort text på max 1,5 A4-sida.

Moment 4: Digital fortbildningsdag 20 oktober kl.15.00-18.00 (Zoom-länk skickas två dagar innan)

14.45 -  Test av tekniken, hjälp med uppkoppling

15.00 -   Välkomnande och inledning, samt uppföljning på moment 3 (hemuppgift)

15.35 -  Föreläsning: Den svenska nazismen på 1930 - 40 - talen. Anna-Lena Lodenius, journalist och författare.

16.20 -   Paus

16.35 -  Föreläsning: Nazismen i lokalsamhället. Medlöperi och motstånd 1933–1945. Jämförande perspektiv på lokal nivå, med fokus på två östgötska metropoler, arbetarstaden Norrköping och garnisonsstaden Linköping. Johan Perwe, historiker

17.25 -  Workshop/gruppuppgift: En hemlös snubbelsten. Vad berättas i offentliga rum, historiebruk och nationella narrativ? Marcel Rådström, pedagog

17.50 -  Avslutning och utvärdering

18.00 - Slut

Efter avslutad kurs skickas kursintyg samt länk- och litteraturtips till deltagarna.

Utställning om Sverige och Förintelsen

Under 2022 visar Forum före levande historia utställningen Sverige och Förintelsen i lokalerna i Gamla stan i Stockholm. Utställningen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Utställningen fokuserar bland annat på neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933–1946. 

Tid och plats

När: torsdag 6 oktober 2022, kl. 15:00 till torsdag 20 oktober 2022, kl. 18:00
Var: Digitalt
För vem: Verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria.

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget