Lärarfortbildning: Sverige och Förintelsen

torsdag 23 september 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00 - Stockholm

Välkommen till en lärarfortbildning om Sverige och Förintelsen.

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi i Sverige egentligen om nazitysklands folkmord på judar och romer och övergrepp mot andra folkgrupper? Denna fråga är utgångspunkten för fortbildningen och den utställning som visas på Forum för levande historia under läsåret 2021–2022.

Utställningen Sverige och Förintelsen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Utställningen fokuserar på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933–1946.

Historikern Pontus Rudberg föreläser om Sveriges relation till andra världskriget och Förintelsen och Marcel Rådström, pedagog och projektledare för utställningen leder en workshop i utställningen med avslutande reflekterande samtal.


Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10–12. Gamla stan, Stockholm. 

Om pandemin inte tillåter en fysisk fortbildning kommer den att genomföras digitalt på zoom. Forum för levande historia skickar då länk två dagar innan arrangemanget. 

Syfte: Syftet med fortbildningen är att ge inspiration och kunskapspåfyllnad. Fortbildningen fokuserar på vad som var känt om nazitysklands folkmordspolitik, hur olika nationella narrativ har skapats och hur nutidsmänniskan kan tolka historien med dagens kunskaper. Deltagarna ges också möjlighet att testa övningar i en workshop och att reflektera över didaktiska frågor rörande undervisning om Förintelsen. 

Målgrupp: Verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenundervisningen som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria och landets förhållande till Förintelsen. 


Program

12.30-12.40    Välkomnade/introduktion

12.40-14.00    Grupp 1: Workshop med Marcel Rådström i utställningen. 

12.40-14.00    Grupp 2: Föreläsning Pontus Rudberg, Sveriges relation till andra världskriget och Förintelsen. 

14.00-14.25    Paus

14.25-15.45    Grupperna byter plats och programinnehåll med varandra.

15.45-16.00    Avslutande frågor 


Presentation föreläsare

Pontus Rudberg är historiker och forskare vid Hugo Valentin-centrum, Uppsala Universitet, där han driver ett forskningsprojekt om mottagandet av överlevande efter Förintelsen i Sverige. Han har tidigare forskat om svensk respons på Förintelsen. Rudberg är även författare till The Swedish Jews and the Holocaust (2017) och en av redaktörerna Early Holocaust Memory in Sweden (2021).

Marcel Rådström är pedagog vid Forum för levande historia och projektledare för utställningen Sverige och Förintelsen.  

Tid och plats

När: torsdag 23 september 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00
Var: Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan
För vem: Verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenundervisningen som undervisar om Sveriges 1900-talshistoria och landets förhållande till Förintelsen.
Anmälan:

Anmäl dig i formuläret nedan. Om du får förhinder är vi tacksamma om du meddelar så att platsen kan gå till någon annan, kontakta då mia.taikon@levandehistoria.se

Vill du ha nyheter från oss?