Lärarfortbildning: Rasism mot samer i historien och idag

tisdag 6 december 2022, kl. 13:00 till kl. 16:00 - Digitalt

OBS! Uppdaterad information: Fortbildningen ges endast digitalt. Anmälan görs via länken nedan under rubriken Anmälan.

Hur har rasismen mot samer tagit sig uttryck historiskt? På vilket sätt utsätts samiska skolelever för fientlighet i dag? Och hur kan lärare och annan skolpersonal förhindra att rasism mot samer får fäste inom skolvärlden?

Välkommen till en fortbildning om rasism mot samer. Du får fördjupad kunskap och konkreta verktyg i arbetet för en mer inkluderande skola, samt möjlighet att diskutera utmaningar med att undervisa om och bemöta rasism. Se program nedan.

Rasism mot samer har funnits länge i Sverige. Även om samerna erkänts som ett urfolk och är en av Sveriges nationella minoriteter förekommer fortfarande fientliga attityder och diskriminering mot samer. Dessutom är allmänhetens kunskap om samisk historia och kultur ofta begränsad.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

Anmälan

 Anmälan för att delta digitalt görs via denna länk.

Sista anmälningsdag är 1 december.

Medverkande

Hampus Andersson är samisk renskötare bosatt i Boden. Han gick på Björknäsgymnasiet i Boden till vintern 2019.

Camilla Sjöström är pedagog vid Forum för levande historia. Hon har bland arbetat med att ta fram det klassrumsmaterial om källkritik och rasism som tas upp i fortbildningen.

Daniel Strand är doktor i idéhistoria och projektledare vid Forum för levande historia.

Nella-Stina Wilks Fjellgren är same bosatt i Mittådalen. Hon är renskötare och kombinerar renskötseln med andra projekt. Nella-Stina tog studenten från Wargentinskolan i Östersund sommaren 2021.

May-Britt Öhman är docent i miljöhistoria och verksam vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Hennes forskning behandlar teknik, naturvetenskap, historia, genus och urfolksperspektiv. Hon var även en av initiativtagarna till Uppsam, ett nätverk för samiskrelaterad forskning.

Program

13.00 - Inledning med Daniel Strand, Forum för levande historia

13.10 - Rasism mot samer i ett historiskt perspektiv. May-Britt Öhman, Uppsala universitet

14.00 - Paus

14.10 - Frågestund med May-Britt Öhman

14.25 - Rasism mot samer i skolan. Ett samtal med Hampus Andersson och Nella Stina Wilks Fjellgren, samiska renskötare och före detta skolelever. Samtalet leds av Daniel Strand

15.05 - Kort paus

15.10 - Diskussioner i smågrupper om hur man kan bemöta rasism mot samer i klassrummet

15.35 - Presentation av klassrumsmaterial om den samiska nomadskolan ur materialet ”Källkritik, historiebruk och rasism” från Forum för levande historia. Camilla Sjöström, pedagog på Forum för levande historia

15.50 - Avslutning och utvärdering

16.00 - Programmet är slut

Tid och plats

När: tisdag 6 december 2022, kl. 13:00 till kl. 16:00
Var: Centralt i Stockholm. Plats meddelas senare till de som är anmälda
För vem: Verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.