Lärarfortbildning: Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

torsdag 15 oktober 2020, kl. 12:45 till kl. 16:30 - Digitalt på nätet

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska
värderingar.

Samhällsorienterade ämnen har viktiga roller att spela i dagens mångkulturella och globala samhälle. Enligt skolans styrdokument förväntas de bidra med kunskaper och värderingar relevanta för samtidens och framtidens medborgare. Enligt skolans värdegrund ska det vara en plats som förmedlar och förankrar respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Denna uppgift kan vara en särskilt stor utmaning för de lärare som endast har begränsad tid till undervisning i ämnen som samhällskunskap och historia.

Vilket utrymme finns för att i undervisningen bidra till att stärka elevers demokratiska och interkulturella kompetens? Är det viktigt, och i så fall varför? Hur kan man göra? Detta är några av de frågor som du tillsammans med kollegor, forskare och pedagoger får möjlighet att diskutera och reflektera över under denna eftermiddag.

Målgrupp

Vi välkomnar särskilt lärare på gymnasiets introduktions- och yrkesprogram, samt lärare inom vuxenutbildning. Fortbildningen passar lärare som undervisar i olika skolformer från årskurs 7.

Program

12.45-13.00 Koppla upp på Zoom. Teknisk hjälp på distans finns tillgänglig från Forum för levande historia

13.00-13.15 Inledning och välkomnande. Syftet med fortbildningen och dess upplägg

13.15-13.45 Föreläsning: En demokratifrämjande skola - utmaningar och möjligheter. Mikael Persson, professor vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13:45-13:55 Paus

13.55-14.25 Forts. föreläsning, samt gruppreflektioner: En demokratifrämjande skola - utmaningar och möjligheter

14.25-14.30 Mikropaus

14.30-15.00 Föreläsning: Interkulturell historieundervisning och demokratisk kompetens. Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskapernas didaktik, Karlstads universitet och Maria Johansson, lärare i historia och fil. lic. i historiedidaktik, Karlstads universitet

15:00-15.15 Reflektion i smågrupper och diskussion

15.15-15.35 Paus

15.35-16.10 Introduktion till workshop: Demokratiska samtal. Camilla Sjöström, pedagog vid Forum för levande historia

16.10-16.15 Mikropaus

16.15-16.30 Återsamling, avslutande kommentarer

När: 15 oktober kl. 12.45 – 16.30
Plats: Zoom inbjudningslänk skickas till alla deltagare. Dator med internetkoppling
och hörlurar krävs.
Kostnad: Ingen kostnad
Anmälan: Anmäl dig nedan.

I samarbete med:

Logotyp för Mediapoolen

Tid och plats

När: torsdag 15 oktober 2020, kl. 12:45 till kl. 16:30
Var: Digitalt på nätet
För vem: Vi välkomnar särskilt lärare på gymnasiets introduktions- och yrkesprogram, samt lärare inom vuxenutbildning. Fortbildningen passar lärare som undervisar i olika skolformer från årskurs 7.
Anmälan:

Anmäl dig nedan.

Endast 7 platser kvar!

Vill du ha nyheter från oss?