Lärarfortbildning: Antisemitism i debatten om Israel och Palestina

tisdag 22 november 2022, kl. 12:30 till kl. 16:00 - Digitalt

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

Antisemitism är ett allvarligt problem i så väl Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat. Kritik mot Israels politik är inte antisemitism, men fördomar och fientlighet mot judar förekommer ibland i debatten om Israel.

Fortbildningen är kostnadsfri och arrangeras av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism. Se program nedan.

Fortbildningen hålls via Zoom.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på den här sidan. Sistan anmälningsdag är 15 november.

Om fortbildningen

För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar. I dag vittnar lärare om att gränsdragningen mellan kritik mot Israels politik och antisemitism i debatten om Israel-Palestina är en stor utmaning.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism. Du får även ta del av aktuell forskning kring antisemitiska attityder i Sverige. Med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet "Antisemitism – då och nu", framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitism.

Medverkande

Somar Al Naher är kulturjournalist och medlem i SKMA. Hon arbetar för närvarande som nationell samordnare på ABF.

Henrik Bachner är doktor i idéhistoria. Han är medförfattare till rapporten ”Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020” (2021). Bland Bachners övriga publikationer finns bland annat “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). 

Niclas Blom är ämneslärare i psykologi och historia och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Meriam Chatty är doktor i statsvetenskap och projektledare vid Forum för levande historia. Hon är delegat i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) där hon sitter i kommittén mot antisemitism och Förintelseförnekelse.

Mirjam Katzin är doktor i juridik och arbetar som samordnare mot antisemitism i Malmö. Katzin publicerade förra året ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap”, en rapport om antisemitism i Malmös skolor

Program

12.15 - Tekniktest för deltagare

12.30 - Inledning: Daniel Strand, Forum för levande historia och Niclas Blom, Svenska kommittén mot antisemitism

12.40 - Föreläsning: Antisemitism i dag. Föreställningar, politiska sammanhang, utbredning.
Henrik Bachner, doktor i idéhistoria vid Lunds universitet.

13.40 - Paus

13.50 - Frågestund

14.00 -  Samtal: Antisemitism i debatten om Israel och Palestina
Somar Al Naher, journalist och författare, Henrik Bachner och Mirjam Katzin, doktor i juridik och samordnare mot antisemitism i Malmö stad. Samtalet leds av Meriam Chatty, Forum för levande historia.

14.45 - Paus

15.00 -  Att undervisa om skillnader mellan antisemitism och kritik av Israels politik med stöd i materialet Antisemitism - då och nu.
Niclas Blom, pedagog och medlem i Svenska kommittén mot antisemitism.

15.45 - Återsamling och avslutning
Daniel Strand och Niclas Blom

16.00 - Programmet är slut   

 

Logotyp för Forum för levande historia  Logotyp för Svenska kommittén mot antisemitism

Tid och plats

När: tisdag 22 november 2022, kl. 12:30 till kl. 16:00
Var: Digitalt

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget