Lärarfortbildning: Demokrati pågår

onsdag 20 oktober 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00 - Digitalt

Välkommen att delta på en digital lärarfortbildning om vad demokrati innebär och vilka byggstenar som behövs för ett demokratiskt samtal. 

Syfte är att väcka idéer, visa resurser och lyfta arbetssätt som kan användas i klassrummet. Ta del av och bidra till erfarenhetsutbyte lärare emellan av undervisning om demokrati för elever i årskurs 4 - 6.

Fortbildningen är en del av ett större projekt som även innehåller klassrumsmaterial och en utställning. Projektets övergripande syfte är att: Stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal.

 


Syfte: Syftet med fortbildningsdagen är att ge lärare stöd och underlag, väcka idéer och visa på arbetssätt som är användbara i klassrummet för att diskutera frågor om demokrati och demokratiska samtal.  

När: 20 oktober kl. 12.30-16.00

Plats: Digital fortbildning. Forum för levande historia skickar zoom-länk till de anmälda deltagare en dag innan arangemanget. OBS! Den som önskar få teknikstöd erbjuds en teknikgenomgång kl 12.15

Målgrupp: Lärare som undervisar elever i årskurs 4–6

Kostnad: Ingen kostnad

Anmälan: Anmälan görs i formuläret nedan. Se längst ner på sidan. Sista anmälningsdag är 18 oktober 2021. Antalet platser är begränsade (max antal 30 personer). 

 


Program

12.30 -12.40 - Välkomnande och inledning. Arrangörer från Forum för levande historia och Stockholm stads utbildningsförvaltning

12.40-13.20 - Föreläsning: Demokratiska principer och ”att leva” demokrati. Meriam Chatty, statsvetare Forum för levande historia  

13.20-13.25 - Mikropaus

13.25-14.35 - Presentation av klassrumsmaterialet Demokrati pågår med workshopinslag. Metoddiskussion och reflektion. Åsa Thunström, pedagog Forum för levande historia

14.35-14.55 - Paus

14.55-15.35 - Filosofiska samtal med tioåringar? Hur man kan arbeta med filosofi, argumentationsanalys med mera på mellanstadiet. Maja Dalskov, lärare vid Filosofiska i Skarpnäck 

15.35-15.55 - Reflektioner på dagen. Deltagarna delar sina erfarenheter av att undervisa om och diskutera frågor om demokrati med elever på mellanstadiet. Meriam Chatty, Åsa Thunström och Maja Dalskov

15.55-16.00 - Avslutning och utvärdering

 


Om de medverkande

Meriam Chatty, fil dr i statsvetenskap, projektledare på Forum för levande historia och har varit delaktig i myndighetens arbete med demokratifrågor.

Maja Dalskov, Bild och filosofilärare med examen från Konstfack. Arbetar på Filosofiska i Skarpnäck, en F-9 skola med filosofiprofil. 

Åsa Thunström, pedagog på Forum för levande historia och projektledare för Demokrati pågår.

 

Forum för levande historias logotyp        Stockholms stads logotyp

Tid och plats

När: onsdag 20 oktober 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00
Var: Digitalt via Zoom
För vem: Lärare åk 4-6
Anmälan:

Anmäl dig i formuläret nedan. Om du får förhinder är vi tacksamma om du meddelar så att platsen kan gå till någon annan, kontakta då mia.taikon@levandehistoria.se.

Vill du ha nyheter från oss?