Kursanmälan till Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

torsdag 10 oktober 2019, kl. 9:00 till fredag 27 mars 2020, kl. 9:00 - Distans

Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser,
7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogisk-t arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans och antisemitism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, samt fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen.

Kursens upplägg:

2019-10-10 Webbintroduktion
2019-11-11 - 2019-11-12 Internat 1, Nordiska Folkhögskolan Kungälv
2020 vecka 4 Exkursion i Polen
OBS! Fältstudierna är inte tillgänglighetsanpassade. 
Fältstudieresan till Polen förutsätter förmåga att vandra omkring 10 km i delvis ojämn terräng. 
2020-03-26 - 2020-03-27 Internat 2. Examination, Nordiska Folkhögskolan Kungälv

OBS! Förlängd anmälningsperiod t o m 2019-09-20.

Anmäl dig via denna länk.

Tid och plats

När: torsdag 10 oktober 2019, kl. 9:00 till fredag 27 mars 2020, kl. 9:00
Var: Distans
För vem: Lärare på gymnasium och grundskola