Kursanmälan till Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

onsdag 20 maj 2020, kl. 0:00 - Distans

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser,
7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans och antisemitism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, samt fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen.

Kursens upplägg:

Under läsåret H20/V21 är kursperioden: 2020-10-05 – 2021-04-18.

2020-10-08 Webbintroduktion. (Kan ses i Canvas vid valfritt tillfälle).
2020-11-12 - 2019-11-13 Internat 1, Nordiska Folkhögskolan Kungälv.
2021 vecka 4 Exkursion i Polen. (Separat program)
OBS! Kursen har inte tillgänglighetsanpassade fältstudier. 
Fältstudieresan till Polen förutsätter förmåga att vandra omkring 10 km i delvis ojämn terräng. 
2021-04-15 - 2021-04-16 Internat 2. Examination, Nordiska Folkhögskolan Kungälv.

Anmälningsperiod: 2020-04-01- 2020-05-20.

Länk till webbformulär för mer kursinformation, samt anmälan och avtal.

Tid och plats

När: onsdag 20 maj 2020, kl. 0:00
Var: Distans
För vem: Lärare på gymnasium och grundskola