Kursanmälan till Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser

torsdag 21 juni 2018, kl. 0:00 - Distans

Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och förintelsens minnesplatser,
7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar historiografiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa historiografiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid då det handlar om att möta rasistiska, antisemitiska och historierevisionistiska uttryck.

Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans, antisemitism, extremism och rasism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, samt fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen.

Under läsåret 2018/2019 är kursperioden: 2018-08-16 – 2019-02-01.

Kursens upplägg:

  •     2018-08-16 Webbintroduktion
  •     2018-09-20 – 2018-09-21 Internat 1
  •     2018-11-20 – 2018-11-23 Exkursion i Polen. OBS! Kursen har inte tillgänglighetsanpassade fältstudier. Fältstudieresan till Polen förutsätter förmåga att vandra  omkring 10 km i delvis ojämn terräng.
  •     2019-01-31 – 2019-02-01 Internat 2, examination.

Länk till webbformulär för mer kursinformation, samt anmälan och avtal.

Sista dag för anmälan 2018-06-21

 

Tid och plats

När: torsdag 21 juni 2018, kl. 0:00
Var: Distans
Anmälan:

Sista dag för anmälan 2018-06-21
Kursperiod: 2018-08-16 – 2019-02-01.