Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget (FULLBOKAD)

fredag 17 juni 2022, kl. 11:00 till måndag 20 juni 2022, kl. 15:00 - Oslo och Voksenåsen

Denna fortbildning är fullbokad. Du kan anmäla dig till reservlistan, mejla din intresseanmälan till mia.taikon@levandehistoria.se.

Forum för levande historia och kulturinstitutionen Voksenåsen bjuder in lärare till en kurs i Oslo med omnejd. Vi kommer att studera Norge under andra världskriget med fokus på ockupationen och Förintelsen, samt attentaten den 22 juli 2011.

Under kursen besöker vi minnesplatser och museer som arbetar med andra världskriget och Förintelsen. Vi kommer också titta närmare på hur händelserna den 22 juli idag påverkar det norska samhället i synen på hot mot demokratin.

Syftet med kursen är att stärka deltagarna i arbetet med att undervisa om andra världskriget och Förintelsen, med kopplingar till frågor om historiebruk, mänskliga rättigheter och hot mot demokrati. Kursen ger också underlag och idéer för att deltagaren ska kunna genomföra studieresor med sina elever.

Kort om upplägget

Deltagarna står själva för resa till och från Oslo och ansvarar för att finnas på plats den 17 juni kl. 11.00 i centrala Oslo, då programmet startar. Programmet avslutas den 20 juni cirka kl. 15.00. Transport till Gardermoens flygplats och Oslo tågstation sker med gemensam buss.

Anmäl dig via formuläret vid slutet av denna sida. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. OBS! Eventuell avanmälan efter 17 maj 2022, eller ej utnyttjad plats, debiteras med 4 000 kr. Kontaktperson vid frågor: mia.taikon@levandehistoria.se.

Detaljerat program meddelas senast den 13 maj.

För vem

Kursen är för dig, lärare som undervisar i samhällskunskap och/eller historia på högstadiet, gymnasiet eller folkhögskola, som vill utveckla din undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i historiska händelser och är intresserad av studieresor som pedagogiskt verktyg.

Historisk bakgrund

Norge ockuperades den 9 april 1940 av Nazityskland. En händelse som kom att innebära stort lidande för befolkningen och som påverkade hela det norska samhället under de fem åren kriget varade. Minnena av dessa händelser har på många sätt påverkat Norge ända in i våra dagar. Särskilt utsatta var de norrmän som hade judiskt påbrå. Ungefär en tredjedel av dem deporterades och mördades i Förintelsen. Endast ett fåtal återvände med livet i behåll till Norge. Av de som klarade sig undan deportation flydde nästan alla till Sverige.

Förintelsen i Norge följer inte samma mönster som i andra länder som drabbades. Och det finns nästan ingen dokumentation från händelserna kring deportationen och Förintelsen av de norska judarna. Utmärkande för ockupationen av Norge var den dubbla påverkan som fanns i landet. Först och främst blev Norge satt under tyskt styre, ledd av rikskommissarie Josef Terboven. Han hade fått fullmakt av Hitler att styra landet på ett diktatoriskt sätt.

Från den 25 september 1940 blev det norska nazistiska partiet Nasjonal Samling (NS) det enda tillåtna partiet i Norge. Hela statsapparaten blev omorganiserad genom en ”Nyordning” som innebar att NS fick kontroll över alla norska departement. I februari 1942 blev ledaren för NS, Vidkun Quisling, norsk regeringschef med titeln ”ministerpresident”. I praktiken innebar det att myndigheterna i Norge blev åtskilda i två delar: en tysk och en norsk. När NS hade fått mer makt passade de på att genomföra en nationalsocialistisk revolution av det norska civilsamhället. Som medborgare ställdes man inför valet att anpassa sig, göra motstånd eller bli medlöpare till ockupationsmakten.

Med utgångspunkt i dessa perspektiv vill vi visa på möjligheter att utveckla undervisningen om andra världskriget, Förintelsen, historiebruk, demokrati och mänskliga rättigheter. I kursen kommer vi också att diskutera dagens hot mot demokratin med utgångspunkt i attentaten på Utöya och de norska regeringskvarteren 22 juli 2011.

Kursen är ett samarbete mellan Forum för levande historien och Voksenåsen.

Tid och plats

När: fredag 17 juni 2022, kl. 11:00 till måndag 20 juni 2022, kl. 15:00
Var: Oslo och Voksenåsen
För vem: För dig, lärare som undervisar i samhällskunskap och/eller historia på högstadiet, gymnasiet eller folkhögskola.
Anmälan:

Sista anmälningsdag är 12 maj.

Denna aktivitet är fullbokad