Kulturens hus i Luleå: Prata rasism i Norrbotten

måndag 19 november 2018,
kl. 18:00 till kl. 20:00
- Luleå

Tillsammans med Forum för levande historia och Rättighetscentrum Norrbotten drar Kulturens hus i Luleå igång ett diskussionsforum på temat #pratarasism. Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

19 november: #Prata Rasism – Workshop ”Spelar roll – om åskådarens passivitet och ansvar”. Läs mer på www.kulturenshus.com

Fyra träffar anordnas på Kulturens hus under 2018 som lyfter frågor som rör rasism i vardag och arbetsliv, demokrati, tolerans, mänskliga rättigheter och annat livsviktigt. 

Tid och plats

När: måndag 19 november 2018,
kl. 18:00 till kl. 20:00
Var: Kulturens hus
För vem: Allmänhet