Kompetensutvecklingsdag: Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

torsdag 12 november 2020, kl. 12:30 till kl. 16:30 - Digitalt på nätet

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.

Många lärare vittnar om att undervisning idag ställer andra krav än för bara några år sedan. I konkurrens med alternativa fakta och olika konspirationsteorier ska skolan tillhandahålla kunskaper och värden som bygger på vetenskap och en demokratisk grund.

Det finns ett värde i att inkludera svåra frågeställningar i undervisningen - svåra i bemärkelsen att de kan vara konfliktfyllda både för dig och för eleverna. För att närma sig denna pedagogiska uppgift är det viktigt att känna sig förberedd att bemöta påståenden och argument som kanske utmanar egna värderingar.

Målgrupp: Lärare inom vuxenutbildning och folkhögskolor, gymnasielärare på både yrkesutbildningar och teoretiska program, samt lärare på grundskolans senare årskurser. Fortbildningen passar även bra för tjänstemän vid utbildningsförvaltningar och för skolpolitiker. 

Kostnad: Ingen kostnad

Anmälan: Anmäl dig nedan.

Tillgänglighet: Har du behov av teckentolk ange detta i anmälningsformuläret under ”övrigt”.

Plats: Zoom inbjudningslänk skickas till alla deltagare. Dator med internetkoppling och hörlurar krävs.

Program

12.30-12.45 Koppla upp på Zoom. Teknisk hjälp på distans finns tillgänglig från Forum för levande historia.

12.45-13.10 Inledning

13.10-13.45 Föreläsning: Ett samhälle i förvandling – Hur ser demokratins utmaningar och villkor ut? Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap

13.45-13.55 Paus

13.55-14.25 Fortsättning föreläsning: Ett samhälle i förvandling – Hur ser demokratins utmaningar och villkor ut?

14.25-14.40 Paus

14.40-15.15 Föreläsning: Fake news och konspirationsteorier. Kent Werne, författare

15.15-15.20 Mikropaus

15.20-15.50 Fortsättning föreläsning: Fake news och konspirationsteorier

15.50-15.55 Mikropaus

15.55-16.15 Diskussioner i smågrupper

16.15-16.30 Återsamling med avslutande kommentarer

Om föreläsarna

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid Örebro universitet. Han har haft en rad utredningsuppdrag och under många år forskat om demokrati, bland annat i forskargruppen Youth & Society, där medie- och kommunikationsvetare, utvecklingspsykologer och statsvetare ingår.

Kent Werne är frilansjournalist och författare. Han har bland annat skrivit böckerna ”Du sköna nya hem” och ”Amerikansk höst” och nu senast den uppmärksammade ”Allt är en konspiration” – en reportagebok om konspirationstänkandets värld och historia. Han är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare.

Forum för levande historia. Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.

Tid och plats

När: torsdag 12 november 2020, kl. 12:30 till kl. 16:30
Var: Digitalt på nätet
För vem: Lärare inom vuxenutbildning och folkhögskolor, gymnasielärare på både yrkesutbildningar och teoretiska program, samt lärare på grundskolans senare årskurser. Fortbildningen passar även bra för tjänstemän vid utbildningsförvaltningar och för skolpolitiker.

Övrig information

I samarbete med:

Länsstyrelsen Östergötalands logotyp.

Denna aktivitet är fullbokad