Janusz Korczak - Barnkonventionens föregångare

onsdag 17 november 2021, kl. 12:45 till kl. 16:00 - Digitalt

Välkommen till ett digitalt seminarium om Janusz Korczak, Barnkonventionens föregångare – En humanist 100 år före sin tid

Janusz Korczak var polsk-judisk läkare, pedagog och författare samt en av de stora kulturpersonligheterna i Europa under 1900-talet. I Polen, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och många andra länder är han än idag ett känt och aktat namn. I Sverige däremot är han ännu rätt okänd, trots den stora inverkan hans arbete för barns rättigheter och syn på pedagogik har haft. FN:s Barnkonvention, som skrivits under av 196 länder och som antogs som svensk lag 1 januari 2020, bygger til stor del på Korczaks tankar. Hans dramatiska liv och tragiska död i det nazityska koncentrationslägret Treblinka i augusti 1942 har skildrats i ett otal böcker av författare världen över och på film av den polske regissören Andrzej Wajda. 

Seminariet syftar till att ge tankeväckande och fördjupad kunskap om Janusz Korczaks pedagogiska och humanistiska gärningar. Seminariet belyser Korczaks banbrytande idéer om barnets förmågor och roll. Ett synsätt som utvecklades i en tid i Europas historia som präglades av social och politisk oro, där de rådande tankefigurerna sällan inbegrep tanken om alla människors lika värde. Men även en tid av kulturell och vetenskaplig utveckling.

Varmt välkommen att ta del av historien om Janusz Korczak, den tid och de sammanhang han verkade i. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras tillsammans med Svenska Korczaksällskapet och Stockholms universitet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program

12.45-13.00 - Uppstart, test av tekniken i plattformen Zoom

13.00-13.05 - Stefan Andersson, Forum för levande historia, inleder och hälsar välkomna

13.05-13.50 - Ylva Wibaeus: Janusz Korczaks pedagogiska gärning och syn på barnet

13.50-14.00 - Paus

14.00-14.50 - Maria Ripenberg: Historiens vita fläckar: Bilden av Den Andre

14.50-15.05 - Paus

15.05-15.55 - Lars M Andersson: Äpplet och trädet – det judiska barnets funktion i konstruktionen av judisk annorlundahet

15.55-16.00 - Avslutningsord

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

För vem

Seminariet riktar sig särskilt till dig som är verksam lärare på grundskolan, gymnasiet eller inom vuxenundervisningen samt studerande vid lärarutbildning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 15 november.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presentation av föreläsarna:

Lars M Andersson, universitetslektor vid Uppsala universitet, som huvudsakligen har forskat om svensk antisemitism och flyktingpolitik. Andersson har författat läroböcker i historia och religionskunskap. Temat för hans avhandling var om antisemitism i svensk skämtpress under de första decennierna på 1900-talet. 

Maria Ripenberg är journalist och författare med ett förflutet som bland annat ledarskribent på Upsala Nya Tidning. Numera skriver hon ledarkrönikor för Nerikes Allehanda, med flera uppdrag på frilansbasis. Ripenberg är en van föreläsare, som 2019 promoverades till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) vid Stockholms universitet. I Wibaeus avhandling Att undervisa om det ofattbara - en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen (2010) belyser frågor kring syfte och principer för urval när det gäller vad för slags kunskaper om Förintelsen och dess historia som väljs ut och varför just dessa. Wibaeus är ordförande i Svenska Korczaksällskapet.

 

 

Tid och plats

När: onsdag 17 november 2021, kl. 12:45 till kl. 16:00
Var: Digitalt
För vem: Verksam lärare på grundskolan, gymnasiet eller inom vuxenundervisningen samt studerande vid lärarutbildning

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget