Högskolekurs: Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser

måndag 10 oktober 2022, kl. 9:00 till söndag 2 april 2023, kl. 17:00 - Distans, internat, fältstudier

Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia erbjuder återigen uppdragskursen: PDG692 Historiografi, exkursionspedagogik och Förintelsens minnesplatser, 7,5 högskolepoäng. 

Kursen behandlar exkursionspedagogiskt arbete kring Förintelsens minnesplatser. En av utgångspunkterna i kursen är att skapa didaktiska redskap för att kunna öka barns och ungas medvetenhet och förståelse av historien och av sin egen samtid för att stärka skolors och institutioners demokratiuppdrag.

Centralt i kursen är också att kritiskt studera frågor som rör demokrati, tolerans och antisemitism. Kursen berör även kulturteoretiskt perspektiv på jiddischkulturens närvaro och frånvaro i Europa.

Kursen består dels av två internatförlagda undervisningstillfällen, dels av fältstudier till några av Förintelsens minnesplatser i Polen. Därtill ingår läsning och seminariebehandling av litteratur och genomförande av examinerande uppgifter.

Anmälan

Anmälningstiden har gått ut för kursen.  Klicka här för kursinformation, anmälan och avtal.

Kursens upplägg

Under läsåret H22/V23 är kursperioden: 2022-10-10 – 2023-04-02. 

2022-10-10 Webbintroduktion. (Kan ses i lärplattformen Canvas vid valfritt tillfälle).

2022-11-01 - 2022-11-02 Internat 1, Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

2023 vecka 4 (preliminärt) Exkursion i Polen. (Separat program)
OBS! Kursen har inte tillgänglighetsanpassade fältstudier. Deltagande i exkursion är grundläggande för genomförandet av examinationsuppgift. Fältstudieresan till Polen förutsätter förmåga att vandra omkring 10 km i delvis ojämn terräng. 

2023-03-21 - 2023-03-22 Internat 2. Examination, Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Forum för levande historia.

Tid och plats

När: måndag 10 oktober 2022, kl. 9:00 till söndag 2 april 2023, kl. 17:00
Var: Distans, internat, fältstudier
För vem: Lärare inom grundskola, gymnasium, folkhögskola och annan pedagogisk verksamhet.
Anmälan:

Sista anmälningsdag är fredag 20 maj kl. 00:00.