Frukostseminarium: Demokratifrämjande arbete - Goda exempel

tisdag 15 mars 2022, kl. 8:30 till kl. 9:30 - Stockholm och digitalt

Välkommen till ett frukostseminarium där vi diskuterar hur ett demokratifrämjande arbete kan eller bör bedrivas, dilemman som uppstår och vilka pedagogiska redskap som fungerar för olika målgrupper. Du kan vara med digitalt eller på plats. 

Demokratin är mer än en styrelseform. Det är även ett sätt att tänka, ett sätt att leva som man först förvärvar i det vardagliga livet i familjen, i skolan och på arbetsplatser. Ett demokratiskt styre förutsätter demokratin som livsform, att det finns en ömsesidig respekt, förståelse och tolerans mellan människor, oavsett om de är överens eller inte. Men hur når vi dit när tilliten till samhället brister och samhället blir mer polariserat?

Seminariet arrangeras som del av konferensen Demokratin 100 år. 

Medverkande

Erik Amnå, Professor emeritus i statskunskap. Forskar och föreläser om demokratins utveckling, ungas politiska deltagande och civilsamhällets demokratiska betydelse. Tidigare ordförande ibland annat Teologiska Högskolan Stockholm, Studieförbundet Bilda och Höj Rösten Politikerskola.

Hans Ohlson, lärare på Fredrika Bremergymnasiet som har arbetat med en demokratifrämjande hela-skolan ansats. 

Sigrid Perlman, Kriminalvården, som har samordnat regeringsuppdraget demokratistärkande studieinsatser för unga, med syfte att öka de intagnas kunskap om, och delaktighet i, det svenska samhället och demokratin.

Åsa Thunström, pedagog på Forum för levande historia som arbetat med myndighetens demokratifrämjande uppdrag riktat mot yngre barn.

Kajsa Wiktorin, projektledare för det folkbildningsgemensamma demokrati-initiativet #ViMåstePrata.

Moderator: Meriam Chatty, projektledare och sakkunnig i demokratifrågor på Forum för levande historia.

Demokratin 100 år - en framtidsdag

Frukostseminariet anordnas av Forum för levande historia, som en del av kommittén Demokrati 100 års heldagskonferens ”Demokratin 100 år – en framtidsdag”. Mer information om konferensen hittar du här på kommitténs hemsida, där även anmälningslänk till digitalt deltagande kommer att publiceras inom kort.

Tid och plats

När: tisdag 15 mars 2022, kl. 8:30 till kl. 9:30
Var: Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan
För vem: Personal inom skolan och andra som arbetar demokratifrämjande
Anmälan:

Du kan vara med på frukostseminariet digitalt eller fysiskt på plats i Forum för levande historias lokaler på Stora Nygatan 10-12, Gamla stan, Stockholm.

Om du har frågor om frukostseminariet kontakta bitte.wallin@levandehistoria.se.