Frukostseminarium: Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

torsdag 3 juni 2021, kl. 8:30 till kl. 10:00 - Digitalt

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om den nya rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020.

Förekomsten av antisemitism i samhället är ett allvarligt problem. För att öka kunskaperna och bidra till en samlad bild av det aktuella läget har Forum för levande historia genomfört en attitydundersökning som visar hur antisemitiska föreställningar och attityder utvecklats sedan 2005.

Rapporten offentliggörs i början av juni.

Medverkande:

Henrik Bachner, rapportförfattare, filosofie doktor i idéhistoria.

Pieter Bevelander, rapportförfattare, professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Malmö universitet.

Caroline Källner, tillförordnad överintendent, Forum för levande historia.

Meriam Chatty, moderator och projektledare för rapporten, Forum för levande historia.

Var kan du titta?

Panelsamtalet sänds live via zoom där du även kan ställa frågor till panelen. Anmäl dig nedan så får du en zoomlänk dagen innan samtalet.

Frukostseminariet kommer även att spelas in och läggas ut på hemsidan.

Tid och plats

När: torsdag 3 juni 2021, kl. 8:30 till kl. 10:00
Var: Digitalt
För vem: Alla
Anmälan:

Anmäl dig nedan så får du en zoomlänk dagen innan samtalet.