Forumträff: Vad är rasism?

torsdag 11 februari 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt på nätet

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Årets första forumträff handlar bland annat om forskningens respektive allmänhetens förståelse av vad rasism är och hur rasismens utveckling i Sverige kan undersökas. Se program nedan.

Forumträffarna vänder sig till anställda vid statliga myndigheter.

Forumträffen genomförs digitalt via Teams. Länk till träffen skickas ut när det närmar sig till de som är anmälda.

Anmälan 

Anmälan till forumträffen görs via formuläret längst ner på denna sida.
Sista anmälningsdag är 9 februari 2021.

Forumträffen är kostnadsfri.

Vill du gå med i det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott? Läs mer och anmäl dig här

Vid frågor om forumträffen eller myndighetsnätverket, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se.

Program

08.30 - Tekniktest för deltagare

09.00 - Inledning av Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia och 
Mikael Öhman Almén, projektledare för Forum för levande historias uppdrag att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

09.20 - Maria Engvall, departementssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, ger en uppdatering om regeringens ambitioner med Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

09.30 - Paus

09.45 - Runda: Vad händer på myndigheterna kopplat till arbete mot rasism respektive homo-, bi- och transfobi?

10.00- Hur förstås rasism i den samhällsvetenskapliga forskningen?

Även inom forskningen finns olika förståelser av vad rasism betyder. Beroende på hur rasismen förstås aktualiseras också olika lösningar. Anders Hellström är universitetslektor vid Malmö Universitet och hans forskning fokuserar bland annat på populism, nationalism, nationella självbilder och mångfaldspolitik. På uppdrag av Forum för levande historia har han tagit fram rapporten Rasist? Inte jag. Rapporten presenterar olika samhällsvetenskapliga förståelser av begreppet rasism.

10.20 - Hur förstår allmänheten rasism?

Oscar Österberg är forskningssamordnare vid Forum för levande historia och författare till rapporten Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism. Rapporten undersöker allmänhetens föreställningar om rasism i det svenska samhället: Vad är rasism? Finns rasism i det svenska samhället? Har rasismen ökat eller minskat? Vem utsätts för rasism? Vad är orsaken till rasism? Oscar Österberg har också undersökt begreppet rasisms ursprung och användning historiskt.

10.40 - Paus

10.50 - Workshop/diskussion

11.15- Fortsättning på runda: Vad händer på myndigheterna kopplat till arbete mot rasism respektive homo-, bi- och transfobi?

11.30 - Att undersöka rasismens utveckling i Sverige.

Edda Manga är vetenskaplig ledare och forskare Mångkulturellt Centrum. Hon har tillsammans med kollegor utvecklat en modell som kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod utifrån ambitionen att modellen ska kunna fungera för att genomföra nationella återkommande undersökningar av rasismens utveckling i Sverige.  

11.50 - Avslut

12.00 - Program slut

Tid och plats

När: torsdag 11 februari 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: Anställda vid statlig myndighet

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget