Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

onsdag 7 december 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om afrofobiska hatbrott, om rasism i digitala miljöer och om den rasideologiska miljön i Sverige. Vi får också träffa företrädare för det nya institutet för mänskliga rättigheter och höra om institutets roll i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

Forumträffarna är en del i Forum för levande historias arbete inom uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

För vem?

Forumträffen vänder sig till dig som är anställd på statlig myndighet.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 30 november. Forumträffen är kostnadsfri.

Vid frågor, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.45 - Tekniktest för deltagare

09.00  Inledning

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia 

09.30 - Paus

09.35 -  Ny kunskap om afrofobiska hatbrott

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gjort en fördjupad studie av afrofobiska hatbrott. Studien belyser den afrofobiska hatbrottslighetens karaktär för att ge kunskap som kan användas för att stärka arbetet mot afrofobi. Vad visar studien? 

Lisa Wallin, utredare från Brottsförebyggande rådet.

09.50 -  Ny kunskap om förekomsten av rasism i digitala miljöer

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) kartlägger förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. I uppdraget ingår att mäta förekomsten av rasism och analysera hur den tar sig uttryck i olika digitala miljöer som har anknytning till Sverige. Myndigheten ska särskilt granska förekomsten av antisemitism, antiziganism, afrofobi, islamofobi och rasism mot samer. Vilka resultat ser myndigheten? Tar sig rasismen olika uttryck för olika etniska eller religiösa grupper?

Katie Cohen, analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

10.05 - Paus

10.20 -  Erfarenhetsutbyte i grupp

Mikael Öhman Almén, projektledare vid Forum för levande historia leder ett erfarenhetsutbyte i grupper.

10.55 - Paus

11.00 - Den rasideologiska miljön i Sverige

Den rasideologiska miljön är ett hot mot vår demokrati och de människor som pekas ut. Därför har samhällets institutioner ett stort ansvar att aktivt förebygga och motverka de rasideologiska gruppernas rekrytering, kampanjer, brottslighet och hatbudskap, menar Stiftelsen Expo. Samtidigt ser stiftelsen en tendens att underskatta den rasideologiska miljöns påverkan på samhället. Den menar att många tjänstemän saknar grundläggande kunskap i hur stor skada en liten och fanatisk antidemokratisk gruppering kan orsaka enskilda människor, lokalsamhällen och i förlängningen vår demokrati. Genom att sammanställa den rasideologiska miljöns aktivitet vill Expo bidra med kunskap och överblick.

Jonathan Leman är journalist och expert på högerextremism och samtida antisemitism. Han arbetar vid Expo med att dokumentera och analysera aktivism, propaganda och brottslighet inom extremhögern. Johathan Leman har tilldelats Raoul Wallenberg-priset.

11.25 - Paus

11.30 -  Institutet för mänskliga rättigheter

Den 1 januari 2022 inrättades Institutet för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja och försvara de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet ska följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Vilken roll har institutet i arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige? 

Brittis Edman, Institutet för mänskliga rättigheter.

11.50 -  Avslut

12.00 - Slut

Tid och plats

När: onsdag 7 december 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Anställda vid statlig myndighet
Vill du ha Forum för levande historias nyhetsbrev?