Forumträff: Statens arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

tisdag 17 maj 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Denna forumträff handlar bland annat om sannings- och försoningskommissioner och om hur skolan kan bli en tryggare plats för unga transpersoner och ickebinära. Vi samtalar med Seher Yilmaz som skrivit boken Vad jag pratar om när jag pratar om rasism och vi får en uppdatering från Arbetsmarknadsdepartementet om regeringens ambitioner med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

Forumträffarna är en del i Forum för levande historias arbete inom uppdraget att samordna regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

För vem?

Forumträffen vänder sig till anställda på statlig myndighet.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 10 maj. Forumträffen är kostnadsfri.

Vid frågor, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.45 - Tekniktest för deltagare

09.00 - Inledning

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia

09.10 - Varför behövs sannings- och försoningskommissioner i dag?

Just nu pågår arbetet med en sannings- och försoningskommission för granskning av övergrepp och kränkningar mot tornedalingar, kväner och lantalaiset samt en sanningskommission för granskning av övergrepp och kränkningar mot det samiska folket. Men vad gör kommissionerna? Vilka frågor fokuserar de på? Är det som har hänt i historien viktigt i dag? 

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia, leder ett samtal med Elisabet Fura, ordförande i Sannings- och försoningskommissionen för kväner, lantalaiset och tornedalingar och Håkan Jonsson, Styrelseordförande i Sametinget.

09.40 - Paus

09.45 -  Tryggare och mer inkluderande skola för unga transpersoner och icke-binära

Barnombudsmannen har haft i uppdrag att undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och ickebinära. Under det här passet får du ta del av undersökningens främsta resultat. Elin Fischer, utredare vid Barnombudsmannen, leder passet.

10.00 - Paus

10.05 - Regeringens ambitioner med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Under hösten 2021 aviserade regeringen att den avser stärka arbetet mot rasism med särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism: afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Vid passet får du höra mer om åtgärdsprogrammen och vad som är aktuellt i övrigt i arbetet med den nationella planen.

Passet leds av Annilie Nyberg/Maria Engvall, departementssekreterare vid Enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor på Arbetsmarknadsdepartementet.

10.15 - Erfarenhetsutbyte i grupp

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia, leder ett erfarenhetsutbyte i grupper.

10.45 -  Paus

10.55 - Vad jag pratar om när jag pratar om rasism

Förra året gav Seher Yilmaz ut boken Vad jag pratar om när jag pratar om rasism. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och forskning om ojämlikhet synar hon hur rasismen tar sig uttryck i såväl i individers levda liv som i samhällets strukturer. Men vad pratar Seher Yilmaz om när hon pratar om rasism? Det kommer vi utforska i detta samtal.

Seher Yilmaz är organisationsutvecklare med fokus på jämlikhet och har varit ordförande för Rättviseförmedlingen, Sveriges Elevkårer och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Samtalet leds av Bodil Sundén, Forum för levande historia.

11.25 - Paus

11.30 -  Webbfortbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande

Forum för levande historia har nyligen lanserat en webbfortbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande för offentliganställda. Under detta pass får du en introduktion till fortbildningen och får också testa en övning från den.

Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia, leder passet.

11.50 -  Avslut

12.00 - Slut

 

Tid och plats

När: tisdag 17 maj 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Anställda vid statlig myndighet

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget