Forumträff: Rasism och ojämlikhet på bostads- och arbetsmarknaden

onsdag 8 december 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets fjärde forumträff handlar bland annat om diskriminering på bostadsmarknaden, om etnisk och socioekonomisk segregation samt om ny kunskap om rasism i arbetslivet. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

För vem?

Forumträffen vänder sig till anställda på statlig myndighet.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida.

Sista anmälningsdag är 3 december 2021.

Forumträffen är kostnadsfri och öppen för alla som jobbar på en statlig myndighet.

Vid frågor, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.30 Tekniktest för deltagare

09.00 Inledning
Mikael Öhman Almén, projektledare, Forum för levande historia

09.20 Diskriminering och hinder på bostadsmarknaden
Boverket har haft i uppdrag från regeringen att analysera och bedöma om det vid förmedling av bostäder förekommer missgynnanden som skulle kunna utgöra diskriminering. Boverket skulle också analysera och bedöma i vilken utsträckning dessa missgynnanden utgör hinder för etablering på bostads- och arbetsmarknaden.

Johan Kihlberg, utredare, Boverket

09.30 Vad kan vi göra åt den etniska och socioekonomiska segregationen?
Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Hur uppstår segregation? Vad är etnisk segregation? Hur ser kopplingen mellan socioekonomisk och etnisk segregation ut? Hur ser utvecklingen för segregationen ut i Sverige? Hur påverkar den människors livschanser? Delegationen mot segregation har till uppgift att främja samverkan, bygga och sprida kunskap så att insatserna mot segregation får bättre effekt. I myndighetens årsrapport för 2021 ges en lägesbild på området.

Ulrika Gustafsson, analytiker, Delegationen mot segregation

09.40 Paus

09.55 Vad händer på myndigheterna kopplat till arbete mot rasism respektive homo-, bi- och transfobi?
Del 1. Vi lyssnar på myndigheter som berättar om sitt pågående arbete.

10.10 Ny kunskap om rasism i arbetslivet
Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att utveckla sitt arbete mot rasism på arbetsmarknaden. I uppdraget ingår att öka kunskapen bland aktörer på arbetsmarknaden om begränsande normer kring hudfärg. Det ingår också att bidra med kunskap om afrofobi till länsstyrelsernas verksamhet avseende arbetsmarknaden. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Stockholm. Tillsammans med bland annat Lunds universitet har Länsstyrelsen i Stockholm genomfört en förstudie om hur rasism sker i arbetslivet. Under detta pass presenteras forskningsresultaten.

Kitimbwa Sabuni, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm

10.25 Vad händer på myndigheterna kopplat till arbete mot rasism respektive homo-, bi- och transfobi?
Del 2. Vi lyssnar på myndigheter som berättar om sitt pågående arbete.

10.40 Paus

10.50 Människors erfarenheter av rasism i kontakter med myndigheter
Forum för levande historia har under året kartlagt kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakter med myndigheter och andra offentliga organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Vid det här passet berättar vi om resultaten.  

Mikael Öhman Almén, projektledare, Forum för levande historia

11.10 Hbtqi och likvärdigt bemötande
Forum för levande historia arbetar nu med att ta fram en webbfortbildning om hbtqi och likvärdigt bemötande för offentliganställda. Materialet kommer att släppas under våren 2022. Nu ges en exklusiv förhandsvisning av delar av materialet. Vi samtalar också kring likvärdigt bemötande ur ett hbtqi-perspektiv.

Malte Sundberg, utbildningsledare, Amphi

11.50 Avslut

12.00 Slut

Tid och plats

När: onsdag 8 december 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Anställda vid statlig myndighet

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget