Forumträff om arbete mot rasism

tisdag 8 december 2020, kl. 9:30 till kl. 14:30 - Digitalt på nätet

Inom ramarna för det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott erbjuder Forum för levande historia träffar som är en blandning av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

Forumträffarna vänder sig till anställda vid statliga myndigheter.

Denna forumträff handlar bland annat om antisemitism i digitala miljöer samt om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Teams. Länk till träffen skickas ut i samband med anmälningsbekräftelsen.

Anmälan 

Anmälan görs via denna länk. Sista anmälningsdag är 1 december 2020.

Forumträffen är kostnadsfri.

Information om det statliga myndighetsnätverket mot rasism, liknande forer av fientlighet och hatbrott hittar du här

Vid frågor om forumträffen eller myndighetsnätverket, vänligen kontakta samordning@levandehistoria.se.

Program

09.00 - Tekniktest för deltagare

09.30 - Forum för levande historia hälsar välkomna

10.00 - Representation - René León Rosales, Uppsala universitet
Vad är representation? Vem och vad behöver representeras? När är representationen bra eller dålig i ett sammanhang? I vilka sammanhang är det särskilt viktigt att tänka på representation? Vad är de etiska avvägandena en myndighet bör göra i strävan efter god representation? Hur kan vi skaffa rätt kompetens för att säkerställa god representation?
René León Rosales forskar om rasism vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

10.50 - Paus

11.00 - Antisemitiska stereotyper i sociala medier - Lisa Kaati, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
FOI har i uppdrag att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier. Myndigheten berättar här om en fördjupning om antisemitism i digitala miljöer.

11.15 - Kunskap och säkerhet för moskéer och muslimska församlingar - Myndigheten för stöd till trossamfund berättar om uppdraget att höja kunskapen om säkerheten för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet och hatbrott. 

11.30 - Paus

12.20 - Historiens vita fläckar: om rasismens rötter i Sverige -Maria Ripenberg, journalist och filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

13.05 - Paus

13.15 - Runda: På gång på myndigheterna.

13.50 - Paus

14.00 - Workshop: Omvärldsbevakning och kunskapsinventering - Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia. Vi använder vår samlade kunskap för att identifiera ny kunskap som producerats under året om rasism, homo-, bi- och transfobi.

Utvärdering och avslutning

14.30 - Program slut

 

Tid och plats

När: tisdag 8 december 2020, kl. 9:30 till kl. 14:30
Var: Digitalt på nätet
För vem: Anställda vid statlig myndighet