Forumträff: Arbete mot rasism

onsdag 9 februari 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Inställd på grund av sjukdom

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism och hbtqi-fobi?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter, för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets första forumträff 2022 handlar bland annat om jämställdhetsperspektiv på rasism samt om det rasbiologiska institutets inrättande för 100 år sedan. Vilka avtryck lämnade institutet och den tidens vetenskapliga syn på "ras" i det samhälle som skulle komma? Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

För vem?

Forumträffen vänder sig till anställda på statlig myndighet.

Anmälan

Forumträffen är inställd på grund av sjukdom.

Vid frågor, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.45- Tekniktest för deltagare

09.00 - Inledning med Caroline Källner, tf överintendent vid Forum för levande historia och Mikael Öhman Almén, projektledare.

09.30 - Representant för Arbetsmarknadsdepartementet berättar om regeringens ambitioner med den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Under hösten 2021 aviserade regeringen att den, med den nationella planen som utgångspunkt, avser stärka arbetet mot rasism med särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism: afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi och rasism mot samer. Vid passet får du höra mer om åtgärdsprogrammen och vad som är aktuellt i övrigt i arbetet med planen.

09.50 -  En samlad bild av barns och ungas utsatthet för rasism - Barnombudsmannen

Myndigheten Barnombudsmannen har haft i uppdrag att utifrån barnkonventionen ta fram och sammanställa kunskap om barn och ungas utsatthet för rasism. Syftet var att få en samlad bild av hur och var rasism mot barn och unga tar sig uttryck, hur barn och ungas livsvillkor påverkas av rasism och hur barn och ungas utsatthet för rasism kan bekämpas.

10.05 - Paus

10.20 - Ett jämställdhetsperspektiv på rasism - Anna Adeniji

Spelar kön någon roll i arbetet mot rasism? Drabbas män och kvinnor av rasism på olika sätt?

Anna Adeniji är disputerad i genusvetetenskap, konsult och utbildare och arbetar med ämnesområdena genus och rasism. Anna är en av de utbildare som leder Forum för levande historias fortbildning Kan vi prata om rasism?, om rasism i historien och i dag för offentliganställda.

10.55 - Paus

11.00 - Erfarenhetsutbyte i grupp under ledning av projektledare Mikael Öhman Almén

11.20 - Paus

11.25 - Perspektiv på det rasbilogiska institutets inrättande för 100 år sedan - Martin Ericsson

Många vet att det rasbiologiska institutet skapades 1921. Men färre vet att det aldrig formellt lades ner. I dagens Sverige ses begreppet ”ras” ofta som rasistiskt och ovetenskapligt. För hundra år sedan hade begreppet däremot en stark vetenskaplig ställning. Vilka avtryck lämnade det rasbiologiska institutet och den tidens vetenskapliga syn på ”ras” i det samhälle som sedan skulle komma? Syns avtrycken på något sätt i vår samtid?

Martin Ericsson är forskare och docent vid historiska institutionen vid Lunds universitet. Ett av hans forskningsintressen är den svenska rasismens historia, särskilt vetenskapliga rasföreställningar.

11.50 - Avslut

12.00 - Programmet är slut

 

Tid och plats

När: onsdag 9 februari 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Anställda vid statlig myndighet