Forumträff: Antisemitism och islamofobi i dag

torsdag 10 juni 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Jobbar du på en statlig myndighet och vill lära dig mer om rasism?

Forum för levande historia arrangerar årligen forumträffar för myndigheter för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Årets andra forumträff handlar bland annat om vilka likheter och skillnader som finns mellan antisemitism och islamofobi.

Medverkar gör bland andra idéhistorikern Henrik Bachner och representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Myndigheten för stöd till trossamfund. Se program nedan.

Forumträffen genomförs digitalt via Zoom. Länk till träffen skickas ut till de som är anmälda när det närmar sig.

Anmälan

Anmälan till forumträffen görs via formuläret längst ner på denna sida.
Sista anmälningsdag är 3 juni 2021.

Forumträffen är kostnadsfri och öppen för alla som jobbar på en statlig myndighet.

Vid frågor om forumträffen, vänligen mejla till samordning@levandehistoria.se

Program

08.30 - Tekniktest för deltagare

09.00 - Inledning av Caroline Källner och Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia.

09.25 - Islamofobi och antisemitism – vilka likheter och skillnader finns det? Samtal med Henrik Bachner, idéhistoriker och Hasnain Govani, handläggare vid Myndigheten för stöd till trossamfund. Mikael Öhman Almén, Forum för levande historia, är samtalsledare.

09.55 - Antisemitiska attityder i Sverige i dag
År 2005 genomfördes studien Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige av Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet. Forum för levande historia kommer inom kort med en uppföljning av undersökningen där målgruppen är den svenska allmänheten i åldern 18–79 år. Syftet med undersökningen är att bidra till ett ökat kunskapsläge om antisemitismen.
Henrik Bachner, idéhistoriker med inriktning på studier av antisemitism och författare till rapporten som tas fram av Forum för levande historia.

10.10 - Paus

10.25 - Workshop: Lärdomar av att utvärdera fortbildningsinsatser för att stödja arbete mot rasism och homo- bi och transfobi.
Kajsa Rosén, Strategirådet, som utvärderat Forum för levande historias fortbildningsinsatser på området rasism.

11.20 - Paus

11.30 -  Islamofobiska hatbrott
Brottsförebyggande rådet har gjort en fördjupad studie om de islamofobiska hatbrottens karaktär i syfte att få bättre kunskap för att kunna stärka det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi.
Johanna Olseryd, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet

11.40 -  Kunskapshöjande insatser om islamofobi, hatbrott och stärkt säkerhet för moskéer och muslimska församlingar
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har regeringens uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott. I uppdraget ingår att myndigheten på alla nivåer ska stärka relationen mellan muslimska församlingar, muslimska organisationer, kommuner och berörda myndigheter.
Örjan Wallin, handläggare, Myndigheten för stöd till trossamfund

11.50 - Avslut

12.00 -  Program slut

 

 

Tid och plats

När: torsdag 10 juni 2021, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Anställda vid statlig myndighet
Vill du ha Forum för levande historias nyhetsbrev?