Kalendariet

augusti 2020

02
augusti
2020
Livesänds på nätet

Minnesdagen för de romska offren för nazisternas förintelsepolitik


Den 2 augusti högtidlighålls varje år minnet av den så kallade ”Zigenarnatten” 1944 då omkring 3000 romska fångar i Auschwitz-Birkenau avrättades. Forum för levande historia uppmärksammar detta med en livesänd programkväll.
12
augusti
2020
Malmö med omnejd

Lärarfortbildning till utställningen Speaking memories

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.
 

12
augusti
2020
Malmö med omnejd

Lärarfortbildning till utställningen Speaking memories

Onsdagen den 12 augusti bjuder vi in lärare i Malmö till en halv fortbildningsdag om Förintelsens historia, antisemitism och mänskliga rättigheter. Under fortbildningen diskuterar vi hur man som pedagog kan skapa utbyten och stärka undervisningen om dessa frågor.

Syftet är att stärka pedagoger genom att skapa rum för utbyten, erfarenheter och kompetensutvecklande verktyg i arbetet för mänskliga rättigheter och mot antisemitismen - för en gemensam hållbar framtid.

25
augusti
2020
Livesänds på nätet

Frukostseminarium: Vad kan historien lära oss om dagens afrofobi?

Vad hade Sverige för roll i den transatlantiska slavhandeln och kolonialismen? Vem har skrivit historien och vad betyder den för förståelsen av rasismen mot afrosvenskar i Sverige i dag? Ett panelsamtal med efterföljande frågestund.

september 2020

14
september
2020
Distans

Kompetensutveckling på nätet hösten 2020: Att undervisa om rasism

Forum för levande historia erbjuder distanskursen Att undervisa om rasism. Kursen kommer att erbjudas två gånger under hösten. Denna omgång av kursen pågår mellan 14 september– 2 november.

I dagens samhälle pågår en polariserad debatt och olika händelser med rasistiska förtecken. Detta kan skapa diskussioner i klassrummet som läraren måste förhålla sig till.

oktober 2020

15
oktober
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska
värderingar.

16
oktober
2020
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Tyvärr är fortbildningen redan fullbokad. För att hamna på reservlistan maila stefan.andersson@levandehistoria.se

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad till 16-18 oktober. Vi hoppas att det osäkra läget med viruset har förbättrats tills dess. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats. 

21
oktober
2020
Malmö med omnejd

Överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta

Den 21-22/10 oktober kan du som är lärare i Malmö med omnejd boka in en berättarsession med ett barn eller barnbarn till en person som överlevt Förintelsen.

november 2020

12
november
2020
Digitalt via zoom

Kompetensutvecklingsdag: Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.

Många lärare vittnar om att undervisning idag ställer andra krav än för bara några år sedan. I konkurrens med alternativa fakta och olika konspirationsteorier ska skolan tillhandahålla kunskaper och värden som bygger på vetenskap och en demokratisk grund.