Forumkväll: Europa i dag – Fokus Tjeckien

onsdag 25 april 2018, kl. 18:00 - Stockholm

Våren 2018 genomför vi en serie offentliga samtal om Europa i dag, med nedslag i några centraleuropeiska länder. Denna kväll är Tjeckien i fokus.

Deltagare: 

  • Tomas Sniegon, historiker och lektor i Europastudier vid Lunds universitet
  • Tora Hedin, lingvist, översättare och förläggare, docent i slaviska språk och universitetslektor i tjeckiska vid Stockholms universitet.

Moderator är journalisten Kaj Schueler.
 
I år är det hundra år sedan Tjeckoslovakien bildades. Vi samtalar om en liten nation, ofta i medieskugga, med en rik tradition och en komplicerad och motsägelsefull dagspolitik. Hur kommer det sig till exempel att Tjeckien i dag står närmare Polen och Ungern än EU?

Fri entré. Välkommen!
  

Tema: Europa i dag

Redan en bit in på 1980-talet började järnridån mellan Öst- och Västeuropa att krackelera. Frihets- och demokratirörelsen segrade i länder som Polen, Tjeckoslovakien, Ungern och Östtyskland. I västra Europa började däremot nationella och högerextrema krafter på allvar att göra sin röst hörd.

År 2018 präglar nationalism och invandringsmotstånd i stor utsträckning politiken i många länder som tidigare låg bakom järnridån. I samband med detta ser vi en tilltagande rasism i olika former. De länder vi ska samtala om har naturligtvis alla sin egen historia. Samtidigt gränsar de till varandra och har alltid haft sina utstötta minoriteter. Finns det drag i den historien som kan ge förklaringar till dagens situation?

Kommande forumkvällar våren 2018:
Onsdag 23 maj - fokus Tyskland/Österrike

Tid och plats

När: onsdag 25 april 2018, kl. 18:00
Var: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12 i Gamla stan
För vem: Allmänhet