Fortbildningsdag: Demokrati pågår

måndag 26 oktober 2020, kl. 12:15 till kl. 16:00 - Digitalt på nätet

Denna fortbildning är tyvärr inställd och i stället flyttad till i början av 2021. Mer information om anmälan kommer.

Fortbildningen Demokrati pågår, tar sin utgångpunkt i de frågor som diskuteras i Forum för levande historias utställning med samma namn. Vad innebär demokrati? Hur har den uppstått, och hur håller man som lärare ett samtal med elever i mellanstadieåldern om demokrati?

Syftet med fortbildningsdagen är att ge lärare stöd och underlag, väcka idéer och visa på arbetssätt som är användbara i klassrummet för att diskutera frågor om demokrati och demokratiska samtal.  

Zoom inbjudningslänk skickas till alla deltagare. Dator med internetkoppling och hörlurar krävs. Observera att du inte behöver ha egen zoom-licens för att delta i kursen, utan det sköts av Forum för levande historia .

Fortbildningen är kostnadsfri och anmälningen är öppen för max 50 personer.

Program 26 oktober

12.15-12.30 Uppkoppling och teknikhjälp
12.30-12.40 Välkomnade och inledning
12.40-13.25 Föreläsning: Demokratiska principer och ”att leva” demokrati. Meriam Chatty, statsvetare Forum för levande historia 
13.25-13.30 Mikropaus
13.30-14.25 Digital workshop, metoddiskussion och reflektion på att arbeta med frågor om demokratiska samtal. Åsa Thunström, pedagog Forum för levande historia
14.25-14.40 Fika
14.40-15.25 Filosofiska samtal med tioåringar? Hur man kan arbeta med filosofi, argumentationsanalys med mera på mellanstadiet. Maja Dalskov, lärare vid Filosofiska i Skarpnäck
15.25-15.30 Mikropaus
15.30-15.55 Reflektioner på dagen. Deltagarna delar sina erfarenheter av att undervisa om och diskutera frågor om demokrati med elever på mellanstadiet. Meriam Chatty, Åsa Thunström och Maja Dalskov.
15.55-16.00 Avslutning och utvärdering.

Fortbildningen är en del av ett större projekt som även innehåller utställning och klassrumsmaterial. Projektets övergripande syfte är att Stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal.

Tid och plats

När: måndag 26 oktober 2020, kl. 12:15 till kl. 16:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: Lärare som undervisar elever i årskurs 4–6
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Max 50 personer.