Fortbildning: Vad, Varför och Hur undervisa om Förintelsen – Nya perspektiv

tisdag 2 november 2021, kl. 13:00 till kl. 16:00 - Digitalt

Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till ett digitalt halvdagsseminarier den 2 november och ett uppföljande digitalt seminarium 16 november.

Fortbildningstillfälle 1:  2 november kl.13.00-16.00. 

Fortbildningstillfälle 2: Uppföljande digitalt seminarium den 16 november kl. 13.00-16.00.
Observera att deltagande vid detta seminarium förutsätter att man deltagit vid fortbildningstillfälle nr. 1.

Föreläsning och workshop genomförs på engelska.

Mellan de två seminarierna rekommenderas deltagarna ha läst skriften Rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen, som IHRA (International Holocaust and Remembrance Alliance) har tagit fram och som Forum för levande historia har låtit översätta till svenska. Denna kommer att publiceras på Forum för levande historias och Skolverkets hemsidor innan fortbildningen. Länk till skriften skickas per mejl tillsammans med inbjudningslänken dagen innan respektive fortbildningsdag.

Syfte: Att med utgångspunkt i IHRAs rekommendationer fördjupa kunskaperna om att lära ut och att lära om Förintelsen. 

Målgrupp: Lärare, lärarutbildare, andra pedagoger, skolledare med flera som i sin undervisning eller på andra sätt berör Förintelsen och Förintelsen historia. Det senare kan gälla exempelvis arrangemang av minnesdagar, utställningar eller studieresor till Förintelsens minnesplatser.

Målet med fortbildningen: Att visa på de olika aspekter och kunskapsområden Förintelsens historia rymmer och att bidra till att pedagoger utvecklar och inkluderar olika perspektiv i sin undervisning om Förintelsen.

Kostnad: Fortbildningen är kostnadsfri.

Om IHRA

Det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står bakom dessa rekommendationer. IHRA fungerar som en röst i den internationella debatten om frågor kring utbildning, minne och forskning kring Förintelsen. Sverige är ett av 34 medlemsländer. https://www.holocaustremembrance.com/world-remembers-holocaust

Program:

Med utgångspunkt i de grundläggande didaktiska frågorna Varför, Vad och Hur? kommer fortbildningen att behandla de utmaningar och möjligheter som undervisning om Förintelsens historia erbjuder. Vid fortbildningstillfälle 1 och den uppföljande träffen belyses dessa teman och perspektiv:

  • Utmaningar i klassrummet kopplat till undervisning om Förintelsen.
  • Möjligheter att undervisa om demokrati och Mänskliga rättigheter utifrån lärdomar om Förintelsen.
  • Betydelsen av att arbeta med primärkällor och kritiskt tänkande vid undervisning om Förintelsen historia.

Fortbildningstillfälle 1: Den 2 november

13.00-13.20 - Introduktion och välkomnade av Forum för levande historia och Skolverket.
13.20-14.00 - Föreläsning med reflektionsövningar: Vilka utmaningar, fallgropar och möjligheter rymmer undervisning om Förintelsens historia. Ola Flennegård, doktorand, Segerstedtinstitutet Göteborgs universitet.
14.00-14.20 - Paus
14.20-15.00 - Fortsättning på föreläsningen och reflektionsövningarna.
15.00-15.10 - Paus
15.10-15.40 - Fortsättning på föreläsningen och reflektionsövningarna.
15.40-16.00 - Avrundning och förberedelser inför uppföljningsseminariet 16 november.

Fortbildningstillfälle 2: Den 16 november

13.00-13.10 - Introduktion och välkomnade av Forum för levande historia och Skolverket. Uppföljning av det första fortbildningstillfället.
13.10-14.30 - Föreläsning och workshop: What cost democray, and is it a cost worth paying. Paul Salmons, internationellt erfaren pedagog inom fältet Förintelsens historia. OBS! Föreläsning och workshop genomförs på engelska.
14.30-14.50 - Paus
14.50-15.45 - Fortsättning på föreläsningen och workshoppen.
15.45-16.00 - Avrundning, slutkommentarer och utvärdering 

Presentation föreläsare

Ola Flennegård, gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare för Toleransprojektet i Nyköping och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till Förintelsens minnesplatser, samt doktorand vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Paul Salmons, previously the Programme Director of the Centre for Holocaust Education at UCL (University College London), today a Consultant for Holocaust museums, educational projects and study visits to authentic sites. Resisting the tendency to oversimplify the past, Paul explores how a close reading of original artefacts, historical case studies, and authentic sites open possibilities for deeper learning and more powerful ways of thinking. Paul wrestles with ethical dilemmas in teaching about the Holocaust, in the development of a new educational resource that will explore how Nazi crimes continued to impact on the life of one survivor for many years after liberation. Paul has authored many of the Centre’s educational resources, as well as the teachers’ resource pack Reflections for the Imperial War Museum, and worked on several educational films, including the IWM’s The Way We Lived and Roots of Antisemitism, and Footprints for the United Nations.
 


      Logotyp för Forum för levande historia.    

Tid och plats

När: tisdag 2 november 2021, kl. 13:00 till kl. 16:00
Var: Digitalt
För vem: Verksamma lärare, lärarutbildare, andra pedagoger, skolledare med flera som i sin undervisning eller på andra sätt berör Förintelsen och Förintelsen historia. Det senare kan gälla exempelvis arrangemang av minnesdagar, utställningar eller studieresor till
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Zoom-länk skickas ut den 1 nov. Sista anmälningsdag fredagen den 29 okt.

Vill du ha nyheter från oss?