Fortbildning: Vad, Varför och Hur undervisa om Förintelsen – Nya perspektiv

tisdag 16 november 2021, kl. 13:00 till kl. 16:00 - Digitalt

Forum för levande historia och Skolverket bjuder in till ett digitalt halvdagsseminarium den 16 november.

Seminariet är en uppföljning på den fortbildning som genomfördes den 2 november. Vi har fortfarande några platser kvar och öppnar därför upp för fler intresserade att ta del av seminariet.

Fortbildningstillfälle 2: Digitalt seminarium den 16 november kl. 13.00-16.00.

Föreläsning och workshop genomförs på engelska.

Innan seminariet rekommenderas deltagarna ha läst skriften Rekommendationer för undervisning och lärande om Förintelsen, som IHRA (International Holocaust and Remembrance Alliance) har tagit fram och som Forum för levande historia har låtit översätta till svenska. Denna kommer att publiceras på Forum för levande historias och Skolverkets hemsidor innan fortbildningen. 

Se nedan länk till skriften:

IHRAs rekommendationer om undervisning och lärande om Förintelsen

Syfte: Att med utgångspunkt i IHRAs rekommendationer fördjupa kunskaperna om att lära ut och att lära om Förintelsen. 

Målgrupp: Lärare, lärarutbildare, andra pedagoger, skolledare med flera som i sin undervisning eller på andra sätt berör Förintelsen och Förintelsen historia. Det senare kan gälla exempelvis arrangemang av minnesdagar, utställningar eller studieresor till Förintelsens minnesplatser.

Målet med fortbildningen: Att visa på de olika aspekter och kunskapsområden Förintelsens historia rymmer och att bidra till att pedagoger utvecklar och inkluderar olika perspektiv i sin undervisning om Förintelsen.

Kostnad: Fortbildningen är kostnadsfri.

Om IHRA

Det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) står bakom dessa rekommendationer. IHRA fungerar som en röst i den internationella debatten om frågor kring utbildning, minne och forskning kring Förintelsen. Sverige är ett av 35 medlemsländer. https://www.holocaustremembrance.com/world-remembers-holocaust

Program 16 november:

Med utgångspunkt i de grundläggande didaktiska frågorna "Varför, Vad och Hur?" kommer fortbildningen att behandla de utmaningar och möjligheter som undervisning om Förintelsens historia erbjuder. 

13.00-13.10 - Introduktion och välkomnade av Forum för levande historia och Skolverket.                               Uppföljning av det första fortbildningstillfället.
13.10-14.30 - Föreläsning och workshop: What cost democray, and is it a cost worth paying.                           Paul Salmon, internationellt erfaren pedagog inom fältet Förintelsens historia. 
14.30-14.50 - Paus
14.50-15.45 - Fortsättning på föreläsningen och workshoppen.
15.45-16.00 - Avrundning, slutkommentarer och utvärdering 

Presentation föreläsare

Paul Salmon, previously the Programme Director of the Centre for Holocaust Education at UCL (University College London), today a Consultant for Holocaust museums, educational projects and study visits to authentic sites. Resisting the tendency to oversimplify the past, Paul explores how a close reading of original artefacts, historical case studies, and authentic sites open possibilities for deeper learning and more powerful ways of thinking. Paul wrestles with ethical dilemmas in teaching about the Holocaust, in the development of a new educational resource that will explore how Nazi crimes continued to impact on the life of one survivor for many years after liberation. Paul has authored many of the Centre’s educational resources, as well as the teachers’ resource pack Reflections for the Imperial War Museum, and worked on several educational films, including the IWM’s The Way We Lived and Roots of Antisemitism, and Footprints for the United Nations.
 


      Logotyp för Forum för levande historia.         

Tid och plats

När: tisdag 16 november 2021, kl. 13:00 till kl. 16:00
Var: Digitalt
För vem: Verksamma lärare, lärarutbildare, andra pedagoger, skolledare med flera som i sin undervisning eller på andra sätt berör Förintelsen och Förintelsen historia. Det senare kan gälla exempelvis arrangemang av minnesdagar, utställningar eller studieresor till
Anmälan:

Anmäl dig nedan. Zoom-länk skickas ut den 15 nov. Sista anmälningsdag  14 nov.

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget