Till innehåll

Fortbildning: Att undervisa om folkmordens historia

Vilka lärdomar kan vi egentligen dra från folkmord och liknande former av massivt våld genom historien, och hur undervisar vi om det? (Foto: Emina Hajdarević från Srebrenica visar ett foto på sonen Edin som blev 16 år. Han försvann i samband med massakern i Srebrenica 1995. Foto: Adam Haglund)

Datum: 

tisdag 17 oktober -tisdag 17 oktober

Tid: 

14:00 - 16:00

Plats: 

Digitalt på Zoom

Kategorier: 

  • För skola

Upplägg

Fortbildningen består två digitala träffar: 17 oktober och 21 november 2023, samt hemuppgifter, se nedan.

Genom historien har miljontals människor dödats i olika folkmord och liknade övergrepp. Dessa handlingar hör idag till några av de mest allvarliga kränkningarna av den internationella rätten.

Syftet med denna fortbildning är att ge dig som verksam lärare kunskap, inspiration och stöd till att undervisa om folkmord, och därigenom bidra till att skapa historisk medvetenhet bland elever och deltagare.

Under denna flertillfällsfortbildning kommer du att lära dig mer om:

  • De rättsliga regelverken för att förebygga och bestraffa folkmord
  • Mekanismerna bakom folkmord och andra brott mot mänskligheten
  • Vägar för att nå rättvisa och försoning
  • Reflektera och diskutera hur du som lärare kan undervisa kring dessa frågor

Fortbildningen är kostnadsfri.

För vem?

Verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Antalet platser är begränsat.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 8 oktober. Det är inte möjligt att anmäla sig till endast ett av tillfällena. Anmälan nedan avser samtliga delar av fortbildningen.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler evenemang