Till innehåll

Fortbildning: Är antisemitism rasism?

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitismens förhållande till rasism.

Ett krossat fönster med symbolen davidsstjärnan på.

Krossat fönster på judiskt center efter misstänkt antisemitisk attack i Rostock i Tyskland 2009. Foto: Thomas Haentzschel/AP

Datum: 

torsdag 1 juni -torsdag 1 juni

Tid: 

12:30 - 16:00

Plats: 

Digitalt på Zoom

Kategorier: 

  • För skola

Hur har negativa bilder av judar sett ut genom historien? Vilken roll har idéer om ”ras” spelat i antisemitiskt tänkande och propaganda historiskt, och vilken roll spelar de idag? Vilka likheter och skillnader finns mellan fördomar och fientlighet mot judar och andra former av gruppfientlighet? I debatten hävdas ibland att antisemitism inte är en form av rasism. Vad avses med sådana påståenden och hur påverkar de förståelsen av antisemitism? Och hur kan du som lärare tänka och agera när diskussioner kring detta uppstår i klassrummet? Se program nedan.

Fortbildningen är kostnadsfri och hålls via Zoom.

Under fortbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism. Vi presenterar det digitala utbildningsmaterialet ”Antisemitism – då och nu”, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Du får även möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitism.

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat. För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar.

Fortbildningen arrangeras av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

För vem?

Fortbildningen vänder sig till verksamma lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt verksamma fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Medverkande

Lars M Andersson är universitetslektor i historia och en av två föreståndare för Forum för judiska studier vid Uppsala universitet. Han har främst forskat om antisemitism, är redaktör för Personhistorisk tidskrift och medlem i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Mathan Shastin Ravid är kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Han har ofta skrivit och föreläst om antisemitism, och har under många år lett SKMA:s ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism.

Daniel Strand är doktor i idéhistoria och projektledare på Forum för levande historia.

Hansalbin Sältenberg är doktor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade 2022 på avhandlingen "Anti-Jewish Racism : Exploring the Swedish Racial Regime". I avhandlingen diskuterar Sältenberg samtida antisemitism som en form av strukturell rasism i det svenska samhället.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 25 maj.

Fortbildningen är kostnadsfri men du behöver anmäla dig för att kunna vara med.

Sista anmälningsdag har passerat.

Upptäck fler lärarfortbildningar

17

jun

20

jun

  • För skola

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Forum för levande historia och kulturinstitutionen Voksenåsen bjuder in lärare till en kurs i Oslo med omnejd. Vi kommer att studera Norge under andra världskriget med fokus på ockupationen och Förintelsen, samt attentaten den 22 juli 2011.

Datum:  lör 17 juni 2023

Tid: 

16

aug

16

aug

  • För skola

Fortbildning: Demokrati pågår

Välkommen till en fortbildningsdag om demokrati för lärare i årskurs 4-6. Vad innebär demokrati och vilka byggstenar behövs för ett demokratiskt samtal?

Datum:  ons 16 aug. 2023

Tid:  09:00 - 16:00

Plats:  Skellefteå

16

aug

16

aug

  • För skola

Fortbildning: Folkmordet på romer under Förintelsen

Välkommen till en fortbildning där du får kunskap om folkmordet på romer under Förintelsen och stöd till undervisning om hur synen på romer historiskt och idag ofta präglas av fördomar.

Datum:  ons 16 aug. 2023

Tid:  12:30 - 16:00

3

sep

29

dec

  • För skola

Högskolekurs: Pedagogiskt arbete mot antisemitism

Högskolekurs för dig som vill förbättra dina kunskaper om antisemitism och få stöd i hur du kan bemöta antisemitism i klassrummet.

Datum:  sön 3 sep. 2023

Tid: 

11

sep

20

okt

  • För skola

Distanskurs: Att undervisa om rasism

Den här kursen ger dig som lärare teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen ger även handlingsberedskap för att möta svåra situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Datum:  mån 11 sep. 2023

Tid: 

16

sep

21

sep

  • För skola

Studieresa: Förintelsens romska minnesplatser i Polen

Välkommen till en fortbildning för att studera folkmordet på romer under Förintelsen. Fortbildningen består av en studieresa till romska minnesplatser i Polen och vänder sig till lärare och romska brobyggare och modersmålslärare.

Datum:  lör 16 sep. 2023

Tid: