Fortbildning: Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

torsdag 17 november 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00 - Digitalt

Antisemitism är ett allvarligt problem så väl i Sverige som i Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen mot judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning för att stärka kunskapen hos yrkesgrupper som når unga utanför skolan. Vilka är de historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorierna? Hur sprids de och hur kan de bemötas?

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till de som är anmälda dagen före fortbildningen. Se program nedan.

För vem?

Fortbildningen vänder sig till dig som i din yrkesroll når eller möter unga utanför skolan. Exempelvis anställda på kultur- och socialförvaltning eller statlig myndighet, fältassistenter, fritidsledare, bibliotekarier, kulturskolepedagoger och museipedagoger.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 15 november.

Om fortbildningen

För att kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar. Det är viktigt att yrkesgrupper som arbetar med unga utanför skolan känner sig rustade att känna igen och bemöta antisemitiska konspirationsteorier och myter om judar som unga möter i olika sammanhang.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism med särskilt fokus på antisemitiska konspirationsteorier i historien och i dag. Du får bland att ta del av aktuell forskning kring antisemitiska attityder i Sverige och antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.

Med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA), får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta antisemitiska konspirationsteorier i mötet med unga utanför skolan.

Medverkande

Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria. Han är författare till bland annat Antisemitism i Sverige (med Pieter Bevelander, 2021), “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006), och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se.

Niclas Blom är pedagog och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Lisa Kaati är fil. dr i datavetenskap och verksam som universitetslektor vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar bland annat om förekomsten och innehållet i våldsbejakande extremistiska budskap i digitala miljöer.

Meriam Chatty är fil. dr i statsvetenskap och projektledare på Forum för levande historia. Hon är delegat i det internationella samarbetsorganet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) där hon sitter i kommittén mot antisemitism och Förintelseförnekelse.

Program

08.45 - Uppkoppling mot Zoom. Tekniskt stöd finns från Forum för levande historia.

09.00 - Inledning. Meriam Chatty, Forum för levande historia

09.10 - Föreläsning och samtal: Samtida antisemitism. Föreställningar, politiska sammanhang, utbredning. Henrik Bachner fil. dr. i idéhistoria

10.00 - Paus

10.10 - Föreläsning och samtal: Antisemitism och antisemitiska stereotyper i sociala medier. Lisa Kaati, fil. dr i datavetenskap

11.00 - Paus

11.10 - Workshop: Att hantera konspirationsteorier i mötet med unga. Niclas Blom, pedagog, Svenska kommittén mot antisemitism.

11.50 - Utvärdering och avslut

12.00 - Programmet är slut

 

Logotyp för Forum för levande historia  Logotyp för Svenska kommittén mot antisemitism

Tid och plats

När: torsdag 17 november 2022, kl. 9:00 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: För dig som i din yrkesroll når eller möter unga utanför skolan. Exempelvis anställda på kultur- och socialförvaltning eller statlig myndighet, fältassistenter, fritidsledare, bibliotekarier, kulturskolepedagoger och museipedagoger.

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget