Till innehåll

Distanskurs: Att undervisa om rasism

Den här kursen ger dig som lärare teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen ger även handlingsberedskap för att möta svåra situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Datum: 

måndag 11 september -fredag 20 oktober

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • För skola

Rasism är ett omtvistat begrepp och olika människor har skilda förståelser av dess innebörd. I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas.

Den här kursen ger dig som lärare teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen ger även handlingsberedskap för att möta svåra situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Kursperiod: 11 september - 20 oktober

Kursen är kostnadsfri och hålls på distans samt via en digital plattform.

Skolan är en viktig plats för att öva demokratiska färdigheter. Det ska vara en plats där elever kan vara bekväma i att uttrycka sina tankar och lära sig lyssna på andra. Samtidigt måste skolan vara en miljö där elever och lärare är trygga.

I den här kursen får du:

  • Möjlighet till självreflektion och erfarenhetsutbyte.
  • Resonera om olika situationer som kan uppstå i klassrummet.
  • Klassrumsmaterial för att arbeta med begreppet rasism.

För vem?

Kursen vänder sig till verksamma lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan och annan vuxenutbildning inom samhällskunskap, religion och/eller historia.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 6 september.

Det är ett krav att du som anmäler dig är yrkesverksam som lärare på högstadiet, gymnasiet, folkhögskolan eller annan vuxenutbildning inom samhällskunskap, religion och/eller historia. Kursen tar sin utgångspunkt i centrala begrepp i skolans ämnes- och kursplaner.

Vid frågor, mejla till fortbildning@levandehistoria.se

Upptäck fler evenemang