Demokratin 100 år – en framtidsdag

tisdag 15 mars 2022, kl. 8:30 till kl. 16:00 - Stockholm och digitalt

Kommittén Demokrati 100 års stora demokratidag för att samla kunskap, erfarenheter och framtidsspaningar kring demokratin i Sverige, EU och internationellt. 

En framtidsdag med Sveriges främsta demokratiaktörer från myndigheter, civilsamhället, universitet och högskolor liksom regioner, kommuner och politiska företrädare. Konferensen äger rum fysiskt på Kulturhuset i Stockholm och digitalt.

För digitala deltagare blir eventet fullödigt och flexibelt med artistframträdanden, expo-yta, scenprogram och frukostseminarium, liksom ett unikt tillfälle att delta i Dramatens performanceworkshop ”Öva demokrati.” Kommittén följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan därför komma att ändra antalet fysiska deltagare.

Ur programmet 

Under ledning av dagens moderator Parisa Amiri lyfter kommitténs ordförande Peter Örn och demokratiambassadörerna Emma Frans, Rosaline Marbinah och Lena Posner-Körösi vikten av de insatser som genomförts för att stärka demokratin i hela landet.

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter reflekterar kring tillståndet för demokratin i Sverige och håller ett anförande om visioner framåt.

Ta del av de senaste rapporterna kring demokratin i Sverige, i EU och internationellt i ett samtal mellan Staffan I. Lindberg, V-Dem, Ulrika Andersson, SOM-institutet och Göran von Sydow, Sieps.

Vilka utmaningar står demokratin inför idag? Åsa Wikforss, Stockholms universitet, Daniel Poohl, EXPO och Ali Abdelzadeh, Högskolan Dalarna, diskuterar demokratins knäckfrågor och funderar kring hur dessa kan angripas.

Missa heller inte ett partiledarsamtal som leds av kommitténs ordförande Peter Örn. Hur vill partiledarna värna demokratin och vilken ton ska eftersträvas i det politiska samtalet? Partiledarna kommer även att svara på vilka de viktigaste demokratifrågorna är inför valet.

Anmälan

Anmäld dig via länken här: Demokratin 100 år – En framtidsdag.

Tid och plats

När: tisdag 15 mars 2022, kl. 8:30 till kl. 16:00
Var: Kulturhuset i Stockholm
För vem: Personal inom kommuner, civilsamhällesorganisationer, myndigheter, näringsliv, skolan och andra som arbetar demokratifrämjande