Kalendariet

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

oktober

20
oktober
2018
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.
Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ


Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

22
oktober
2018
Luleå

Kulturens hus i Luleå: Prata rasism i Norrbotten

Tillsammans med Forum för levande historia och Rättighetscentrum Norrbotten drar Kulturens hus i Luleå igång ett diskussionsforum på temat #pratarasism. Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. Vi vill inspirera till samtal om rasism i skolan och på jobbet, men också mellan myndigheter och andra samhällsaktörer. 

24
oktober
2018
Stockholm

Forumkväll: Mod som galenskap

Många ser det hjältemodiga i att vara modig. Men det är lika viktigt att också se och begrunda det som är svårt, olämpligt eller till och med farligt med att vara modig. Kan till exempel modiga insatser vara felriktade eller till och med onda? Är det etiskt att göra uppoffringar för en främling på bekostnad av en egen familj? Är det möjligt att vara för modig och är det i vissa situationer klokare att vara feg och inte ingripa?

27
oktober
2018
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.
Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

29
oktober
2018
Kalix

Fortbildningsdag i Kalix: Prata rasism i skolan

Forum för levande historia bjuder in till en fortbildningsdag i Kalix för Lärare och annan skolpersonal på gymnasium, grundskola och folkhögskola.

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. 

29
oktober
2018
Falkenberg

Radikalisering och extremism – Demokratins utmaningar och hur skolan kan vara en motkraft.

Forum för levande historia och Falkenbergs kommun bjuder in till en fortbildningsdag för lärare i historia, samhällskunskap, religion och SO på gymnasium och högstadium.

Det talas allt mer om att demokratin på olika sätt är hotad. Skolan måste kunna vara en trygg plats där falska nyheter, desinformation och värderingar som strider mot alla människors lika värde blir bemötta och utmanade. Som lärare ställs man ibland inför situationer då man kan göra skillnad och hjälpa eleverna att ifrågasätta information och påståenden som inte är förenliga med en demokratisk värdegrund.

29
oktober
2018
Haparanda

Fortbildningsdag i Haparanda: Vi och dom - i en historisk och samtida kontext

Välkommen till en fortbildningsdag i Haparanda!

Välkommen att ta del av en fortbildningsdag där rasismens historia, uttrycksformer och konsekvenser blir belysta. Föreläsningar varvas med workshops och reflekterande pass. En utgångspunkt i diskussionerna kommer att vara de lagar och konventioner som ska säkerställa de mänskliga rättigheterna och hur de efterlevs. Som deltagare kommer du att pröva på konkreta metoder, som du själv kan utföra med dina elever eller diskutera i din arbetsgrupp. 

30
oktober
2018
Arjeplog

Fortbildningsdag i Arjeplog: Prata rasism i skolan

Forum för levande historia bjuder in till en fortbildningsdag för lärare och annan skolpersonal på gymnasium och grundskola.

Rasism angår oss alla. Men vad är egentligen rasism och hur kan vi öka respekten för alla människors lika värde? Många vittnar om att rasism är påtagligt närvarande i samhället. Genom kunskap och medvetenhet vill vi stärka förmågan att förebygga och motverka rasism. 

november

03
november
2018
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.
Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

Sidor