Kalendariet

september 2020

19
september
2020
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

23
september
2020
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

26
september
2020
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

30
september
2020
Digitalt på nätet

Kunskapsdag om rasism

En digital konferens för offentligt anställda med syfte att höja kunskapen om rasism, dess olika uttryck och orsaker samt visa exempel på hur offentliga aktörer kan arbeta för att motverka och förebygga rasism.

Du kommer att få lyssna till experter och föreläsare inom området som ger dig kunskap, inspiration och konkreta verktyg.

Kunskapsdagen är kostnadsfri och vänder sig till chefer och medarbetare på såväl operativ som strategisk nivå i offentlig verksamhet. 

30
september
2020
Stockholm

Stadsvandring i Förintelsens spår

Välkommen på stadsvandring om Stockholm och Sverige under 1930 – 1940 talet. Vad hade Sverige för plats i andra världskriget och hur såg förhållandet till Förintelsen ut? Bakom varje berättad historia gömmer sig en annan berättelse. Ibland obekväm, ibland bara bortglömd. Och ibland medvetet bortvald.

oktober 2020

15
oktober
2020
Digitalt på nätet

Lärarfortbildning: Att skola demokrater: en stor uppgift med liten tid

Välkommen till en digital lärarfortbildning om att undervisa om grundläggande demokratiska
värderingar.

16
oktober
2020
Oslo

Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

Fortbildningen är fullbokad. För att hamna på reservlistan maila stefan.andersson@levandehistoria.se

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad till 16-18 oktober. Vi hoppas att det osäkra läget med viruset har förbättrats tills dess. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats. 

21
oktober
2020
Malmö med omnejd

Överlevandes barn och barnbarn fortsätter berätta

Den 21-22/10 kan du som är lärare i Malmö med omnejd boka in en berättarsession med ett barn eller barnbarn till en person som överlevt Förintelsen.

21
oktober
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning i hbtqi-kompetens

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism och liknande former av fientlighet i historien och i dag. Nu erbjuder vi en digital fortbildning i grundläggande hbtqikompetens med fördjupning kring homofobi, bifobi och transfobi.

Fortbildningen vänder sig till anställda i offentlig verksamhet och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal om verksamhetsnära case.

november 2020

12
november
2020
Digitalt på nätet

Kompetensutvecklingsdag: Demokrati i konkurrens med alternativa fakta

Välkommen till en kompetensutvecklingsdag för att tillsammans reflektera över skolans arbete med frågor som rör olika antidemokratiska företeelser.

Många lärare vittnar om att undervisning idag ställer andra krav än för bara några år sedan. I konkurrens med alternativa fakta och olika konspirationsteorier ska skolan tillhandahålla kunskaper och värden som bygger på vetenskap och en demokratisk grund.

19
november
2020
Digitalt på nätet

Fortbildning om rasism

Forum för levande historia har i uppdrag att genomföra utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som rör rasism, eller som i sin myndighetsutövning eller publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism.

Denna digitala fortbildning erbjuds till offentligt anställda och består av kunskapspass varvat med gruppsamtal och reflektion. Se program nedan.