Kalendariet

februari

16
februari
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

23
februari
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

mars

02
mars
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

09
mars
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

11
mars
2019
Hela Sverige

Kompetensutveckling på nätet: Historiebruk och nationalism

Forum för levande historia erbjuder en distanskurs med fokus på historiebruk och nationalism. Kursen pågår mellan den 11 mars– 17 april 2019.

Som kursdeltagare får du ta del av andra kursdeltagares erfarenheter och reflektera över ditt eget och dina elevers lärande. Fokus ligger på hur man kan skapa lärandesituationer med hjälp av begreppen historiebruk och nationalism. Målet är att man efter kursen ska ha fått nya verktyg för att kunna ta svåra samtal i klassrummet där olika historieskrivningar står emot varandra.

12
mars
2019
Jönköping

Lärarträff om mänskliga rättigheter i Jönköping

Den 12 mars bjuder Forum för levande historia och Jönköpings läns museum in till en lärarträff med föreläsning om Mänskliga rättigheter – mänskliga skyldigheter? Perspektiv på individuellt ansvar. Frida Nilsson, Lunds universitet föreläser och efter det ges tillfälle för erfarenhetsutbyte. Vi bjuder på tilltugg.

Målgrupp är lärare som undervisar på grundskolan, gymnasiet, folkhögskolor samt övrig personal verksam i skolan eller andra pedagogiska verksamheter.

13
mars
2019
Stockholm

Samtalskväll: När vi ställs mot dom

Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag?  Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”. 

Moderator: Sharon Jåma

Samtalspanel: 
Paulina de los Reyes, Stockholms Universitet 
Josette Bushell-Mingo, prefekt vid Stockholms dramatiska högskola 
Bengt Westerberg f.d. partiledare Folkpartiet Liberalerna

FRI ENTRÉ 
föranmälan krävs, se nedan

16
mars
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

19
mars
2019
Skövde

Att avslöja och motverka propaganda - lärarfortbildning i Skövde

Välkommen till lärarfortbildning i Skövde 19 mars kl. 08.30-15.30. Utveckla din undervisning om kritiskt tänkande genom att ta del av föreläsningar om propaganda och faktaresistens. Dela erfarenheter med andra lärare, forskare och chefredaktören för Borås Tidning.

Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Vi tar inte ut någon kostnad för fortbildningen, men anmälan är bindade. Sista anmälningsdag är 12 mars.

Mer information och program hittar du här:

20
mars
2019
Borås

Att avslöja och motverka propaganda - lärarfortbildning i Borås

Välkommen till lärarfortbildnng i Borås 20 mars kl. 08.30-15.30. Utveckla din undervisning om kritiskt tänkande genom att ta del av föreläsningar om propaganda och faktaresistens. Dela erfarenheter med andra lärare, forskare och chefredaktören för Borås Tidning.
Vi bjuder på kaffe och smörgås!

Vi tar inte ut någon kostnad för fortbildningen, men är anmälan bindade. Sista anmälningsdag är 13 mars.

Mer information hittar du här:

23
mars
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

30
mars
2019
Stockholm

Visning av utställningen Spelar roll

Guidad visning av utställningen Spelar roll.

Varje lördag kl 14.00 på svenska, kl 15.00 på engelska.
FRI ENTRÉ

Guided tour of the exhibition Play a role
every Saturday at 3 pm in English
FREE ADMISSION

april

24
april
2019
Stockholm

Samtalskväll: När samtalen tystnar

Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?

Moderator:  Sharon Jåma.

Samtalspanel:
Mårten Schultz, professor i civilrätt
Elnaz Baghlanian, chefredaktör för Dissidentbloggen Svenska PEN

maj

08
maj
2019
Stockholm

Samtalskväll: När förtroendet brister

Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten och samhällsengagemanget idag? Vad kan vi se för utveckling över tid och vad ser vi för framgångsfaktorer framöver? 

Moderator: Sharon Jåma

Samtalspanel:
Göran Rosenberg, författare och journalist
Atusa Rezai, medgrundare Folkets Husby
Erik Amnå, professor
Alexandra Pascalidou, journalist och programledare

september

09
september
2019
Stockholm

Kompetensutveckling på nätet hösten 2019: Att undervisa om rasism

Forum för levande historia erbjuder distanskursen Att undervisa om rasism. Kursen kommer att erbjudas två gånger under hösten. Denna omgång av kursen pågår mellan 9 september– 22 oktober 2019.

I dagens samhälle pågår en polariserad debatt och olika händelser med rasistiska förtecken. Detta kan skapa diskussioner i klassrummet som läraren måste förhålla sig till.