Distanskurs för lärare: Att undervisa om rasism

måndag 13 september 2021, kl. 6:00 till fredag 29 oktober 2021, kl. 23:00 - Digitalt

Rasism är ett omtvistat begrepp och olika människor har skilda förståelser av dess innebörd. I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas. 

Skolan är en viktig plats för öva demokratiska färdigheter. Det ska vara en plats där elever kan vara bekväma i att uttrycka sina tankar och lära sig lyssna på andra. Samtidigt måste skolan vara en miljö där elever och lärare är trygga. Den här kursen stärker dig som lärare genom ökad teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen erbjuder även handlingsberedskap för att möta knepiga situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.


I den här kursen får du: 

  • ökade teoretiska kunskaper rörande begreppet rasism, med fokus på rasismens uttryck och konsekvenser
  • möjlighet till självreflektion och erfarenhetsutbyte 
  • resonera om olika situationer som kan uppstå i klassrummet 
  • klassrumsmaterial för att arbeta med begreppet rasism

Kursen ges helt på distans och innehåller inga tidsbestämda träffar.
Beräknad tidsåtgång är två till tre timmar i veckan.
Efter fullföljd kurs får du ett kursintyg.
Kursen är kostnadsfri. 

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida.
Sista anmälningsdag är 30 augusti. 

Det är ett krav att du som anmäler dig är yrkesverksam som lärare inom samhällskunskap och/eller historia. Kursen tar sin utgångspunkt i centrala begrepp i skolans ämnes- och kursplaner.

Välkommen att utveckla dina färdigheter som lärare! 

Vid frågor, kontakta mia.taikon@levandehistoria.se

Tid och plats

När: måndag 13 september 2021, kl. 6:00 till fredag 29 oktober 2021, kl. 23:00
Var: Digitalt
För vem: Yrkesverksamma lärare inom samhällskunskap och/eller historia

Denna aktivitet är fullbokad