Att undervisa om rasism

måndag 12 september 2022, kl. 8:00 till fredag 21 oktober 2022, kl. 17:00 - Digitalt

 

Kursen är fullbokad.

Rasism är ett omtvistat begrepp och olika människor kan ha skilda förståelser av vad rasism är. I skolan kan det uppstå utmanande situationer när olika föreställningar om rasism diskuteras och behandlas. 

Den här kursen stärker dig som lärare genom ökad teoretisk kunskap om begreppet rasism. Kursen erbjuder även handlingsberedskap för att möta knepiga situationer och skapa ett konstruktivt samtalsklimat.

Skolan är en viktig plats för att öva demokratiska färdigheter. Det ska vara en plats där elever kan vara bekväma i att uttrycka sina tankar och lära sig lyssna på andra. Samtidigt måste skolan vara en miljö där elever och lärare är trygga.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är lärare inom samhällskunskap, religion och/eller historia.

Om kursen

I kursen får du: 

  • ökade teoretiska kunskaper rörande begreppet rasism, med fokus på rasismens uttryck och konsekvenser
  • möjlighet till självreflektion och erfarenhetsutbyte 
  • resonera om olika situationer som kan uppstå i klassrummet 
  • klassrumsmaterial för att arbeta med begreppet rasism

Kursen är kostnadsfri och ges helt på distans. Beräknad tidsåtgång är 2-3 timmar i veckan. Efter fullföljd kurs får du ett kursintyg. 

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 30 augusti.

Det är ett krav att du som anmäler dig är yrkesverksam som lärare inom samhällskunskap, religion och/eller historia. Kursen tar sin utgångspunkt i centrala begrepp i skolans ämnes- och kursplaner. Vid frågor, kontakta catalina.zarate@levandehistoria.se

Tid och plats

När: måndag 12 september 2022, kl. 8:00 till fredag 21 oktober 2022, kl. 17:00
Var: Digitalt
För vem: Yrkesverksamma lärare inom samhällskunskap, religion och/eller historia

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget