Antisemitism i debatten om Israel och Palestina - hur uttrycks det och hur kan det bemötas?

torsdag 2 september 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00 - Digitalt

Välkommen till en digital fortbildning med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om antisemitism historiskt och i dag, med särskilt fokus på antisemitism i debatten om Israel-Palestinakonflikten. Vad utmärker den antisemitism som uttrycks i sammanhang som rör Israel? När går kritik mot Israel över till antisemitism? Hur kan du som lärare bemöta detta i klassrummet?

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat. Kritik mot Israels politik är inte antisemitism, men fördomar och fientlighet mot judar förekommer ibland i debatten om Israel.

För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar. I dag vittnar lärare om att gränsdragningen mellan kritik mot Israels politik och antisemitism i debatten om Israel-Palestina är en stor utmaning.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism. Du får även ta del av aktuell forskning kring antisemitiska attityder i Sverige. Med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitism.

Fortbildningen arrangeras av Forum för levande historia i samarbete med
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

För vem?

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 30 augusti.

Fortbildningen hålls digitalt via Zoom och är kostnadsfri. Länk till Zoom skickas ut i samband med anmälningsbekräftelsen.

Medverkande

Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria och medförfattare till rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020 som tagits fram av Forum för levande historia (2021) samt till bl.a. “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se.

Niclas Blom är ämneslärare i psykologi och historia och arbetar för Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Somar Al Naher är kulturjournalist och medlem i Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Mathan Shastin Ravid skriver och föreläser ofta om antisemitism, och har under många år lett SKMA:s ungdomsutbildningar om antisemitism och rasism. Mathan Shastin Ravid är kanslichef på Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

Jennie Sivenbring, forskare och lärare vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet, med inriktning på frågor som rör demokratisering av samhällsinstitutioner och preventivt arbete mot våldsbejakande extremism.

Program

12.15-12.30 - Uppkoppling mot Zoom. Tekniskt stöd finns från Forum för levande historia.

12.30-12.40 - Inledning: Madelene Persson, projektledare vid Forum för levande historia och Mathan Shastin Ravid, kanslichef, Svenska kommittén mot antisemitism.

12.40-13.25 - Föreläsning: Antisemitism i dag. Föreställningar, politiska sammanhang, utbredning - Henrik Bachner fil. dr. i idéhistoria.

13.25-13.35 -Paus

13.35-13.45 - Frågestund

13.45-14.20 Samtal: Antisemitism i debatten om Israel och Palestina, Somar Al Naher, journalist och författare, och Henrik Bachner.

14.20-14.25  Paus

14.25-15.00 Samtal: Bemöta och undervisa om antisemitism i skolan, Jennie Sivenbring, forskare och lärare vid Segerstedtinstitutet, och Mathan Shastin Ravid.

15.00-15.05 Paus

15.05-15.40  Att undervisa om skillnader mellan antisemitism och kritik av Israels politik med stöd i verktyget Antisemitism - då och nu?, Niclas Blom, pedagog Svenska kommittén mot antisemitism.

15.40-16.00  Återsamling och avslutning, Madelene Person och Mathan Shastin Ravid.

Tid och plats

När: torsdag 2 september 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00
Var: Digitalt
För vem: Lärare och personal i skolan

Endast en plats kvar!

Vill du ha nyheter från oss?