Antisemitism i dag – hur ser den ut, var finns den och hur kan den bemötas?

torsdag 19 november 2020, kl. 8:30 till kl. 12:30 - Digitalt på nätet

Detnna fortbildning är inställd på grund av för få anmälda. Anmäl dig i stället till samma fortbildning den 26 november. Se länk nedan.
Välkommen på en lärarfortbildning om antisemitism i dag. Denna fortbildningen riktar sig främst till lärare i och omkring Sundsvallsregionen men lärare i andra delar av landet är också vällkomna att anmäla sig.

Om datumet inte passar, är ni välkomna att boka in er på något av de andra tillfällena:

Tisdag 17 november kl. 12.30-16.30, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå.
Torsdag 19 november kl. 8.30-12.30, Sundsvallsregionen
Torsdag 26 november kl. 12.30-16.30, Umeå/Skellefteå-regionen.


Om fortbildningen

Idag utgör antisemitism på nytt ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. Myter om judiska sammansvärjningar cirkulerar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat. Antisemitism föder otrygghet, rädsla och lidande för den judiska minoriteten. I likhet med andra former av rasism hotar den även grundläggande demokratiska värden.

Fortbildningen ger dig möjlighet att fördjupa kunskapen om den samtida antisemitismen. Den ger dig verktyg att förstärka arbetet med att förebygga och motverka fördomar, hat och våld mot judar. Under fortbildningstillfället kommer tid att ägnas åt diskussioner om hur man som lärare och pedagog kan upptäcka och bemöta antisemitism bland unga. Det digitala utbildningsmaterialet "Antisemitism – då och nu”, framtaget av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia, kommer att presenteras på fortbildningen.

Målgrupp

Fortbildningsdagen riktar sig i första hand till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiet (på såväl yrkes- som högskoleförberedande program), skolledning och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera.

Föreläsare

Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria. Han är författare till bl.a. “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se.

Niclas Blom är pedagog och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bl. a digitala läromedel och hjälpmedel.

Linda Näslund är gymnasielärare vid Örnsköldsviks gymnasium.

Linda Näslund och Helen Persson är gymnasielärare vid Örnsköldsviks gymnasium och fick tillsammans Hédi Frieds lärarpris 2018 för deras ämnesöverskridande arbete mot rasism och intolerans.

Program

08.15 – 08.30 Koppla upp på Zoom. Teknisk hjälp på distans finns tillgänglig från Forum för levande historia
08.30 – 08.45 Inledning och välkomnande Madelene Persson, Forum för levande historia Linda Näslund och Helen Persson, Örnsköldsviks gymnasium
08.45 – 10.00 Föreläsning: Samtida antisemitism – bakgrund, former, tendenser Henrik Bachner, fil. dr. i idéhistoria och författare.
10.00 – 10.20 Workshop Linda Näslund och Helen Persson, gymnasielärare
10.20 – 10.50 Frågestund och diskussion Henrik Bachner
10.50 – 11.00 Paus
11.00 – 11.40 Föreläsning: ”Antisemitism då och nu” Niclas Blom, lärare och pedagog, Svenska kommittén mot antisemitism
11.40 – 11.50 Paus
11.50 – 12.10 Workshop Linda Näslund, Helen Persson och Niclas Blom
12.10 – 12.30 Återsamling/Reflektion

Har du frågor kring utbildningen eller vill dela specifika lokala exempel som kan vara bra för föreläsarna att känna till?
Skriv till: linda.a.naslund@ornskoldsvik.se eller helen.persson@ornskoldsvik.se

I samarbete mellan:
    

Tid och plats

När: torsdag 19 november 2020, kl. 8:30 till kl. 12:30
Var: Digitalt på nätet
För vem: Lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiet (på såväl yrkes- som högskoleförberedande program), skolledning och annan skolpersonal, fritidspedagoger med flera.
Anmälan:

Utbildningen är kostnadsfri och kommer att ske digitalt via Zoom. Anmälan är bindande och antalet platser är begränsade.

Övrig information