Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

torsdag 16 juni 2022, kl. 8:30 till kl. 12:00 - Digitalt

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) bjuder Forum för levande historia in till en fortbildning som syftar till att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till de som är anmälda dagen före fortbildningen. Se program nedan.

För vem?

Fortbildningsdagen vänder sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes-och högskoleförberedande program, på folkhögskola och annan vuxenutbildning, skolledning, fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 14 juni.

Om fortbildningen

För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar.  Det är också viktigt att läraren känner sig rustad att bemöta frågor som kan uppfattas som kontroversiella. I dag vittnar lärare om att antisemitiska konspirationsteorier och myter om judar som elever möter i olika sammanhang är en stor utmaning.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om antisemitism med särskilt fokus på antisemitiska konspirationsteorier i historien och i dag. Deltagarna kommer bland att få ta del av aktuell forskning kring antisemitiska attityder i Sverige och antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier.

Med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) får deltagarna möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i skolan.

Medverkande

Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria. Han är författare till bland annat Antisemitism i Sverige (med Pieter Bevelander, 2021), “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006),  och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se.

Niclas Blom är pedagog och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Lisa Kaati är fil. dr i datavetenskap och verksam som universitetslektor vid institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar bland annat om förekomsten och innehållet i våldsbejakande extremistiska budskap i digitala miljöer.

Program

08.30 - Inledning

08.40 - Föreläsning och samtal: Samtida antisemitism. Föreställningar, politiska sammanhang, utbredning, Henrik Bachner fil. dr. i idéhistoria

09.40 - Paus

09.55 - Föreläsning och samtal: Antisemitism och antisemitiska stereotyper i sociala medier, Lisa Kaati, fil. dr i datavetenskap

10.55 - Paus

11.05 - Workshop: Att hantera och undervisa om konspirationsteorier i klassrummet, Niclas Blom, pedagog, Svenska kommittén mot antisemitism.

11.45 - Återsamling och avslutning

12.00 - Programmet slut

 

Logotyp för Forum för levande historia  Logotyp för Svenska kommittén mot antisemitism

Tid och plats

När: torsdag 16 juni 2022, kl. 8:30 till kl. 12:00
Var: Digitalt
För vem: Lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, skolledning och annan skolpersonal, fritidspedagoger och andra som möter i elever i sin yrkesutövning.

Sista anmälningsdag har passerat och det går därför inte längre att anmäla sig till evenemanget