Till innehåll

Antisemitiska konspirationsteorier – hur ser de ut och hur kan de bemötas?

Välkommen till en fortbildning om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier, mytbildningar och bilder. Syftet är att du som arbetar i skolan ska känna dig bättre rustad att bemöta sådana frågor som kan uppfattas som kontroversiella. Bild: Skotthål i fasaden på synagogan i Oslo efter att den attackerats 2006. Foto: Knut Falch, NTB/TT

Datum: 

måndag 13 maj -måndag 13 maj

Tid: 

13:00 - 16:30

Plats: 

Digitalt

Kategorier: 

  • Kompetensutveckling

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

I samarbete med Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) anordnar Forum för levande historia en fortbildning som syftar till att stärka lärares kunskap om historiska och nutida antisemitiska konspirationsteorier, mytbildningar och bilder. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt via Zoom. Länk till Zoom skickas ut till de som är anmälda dagen före fortbildningen. Se program nedan.

För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar.  Det är också viktigt att läraren känner sig rustad för att bemöta sådana frågor som kan uppfattas som kontroversiella. Idag vittnar lärare om att en stor utmaning när det gäller antisemitism är de antisemitiska konspirationsteorier och myter om judar som elever möter i olika sammanhang. 

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där deltagarna ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om antisemitism med särskilt fokus på antisemitiska konspirationsteorier, mytbildningar och bilder i historien och idag. Deltagarna kommer även att med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i skolan.

Arrangeras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia.

För vem?

Fortbildningen riktar sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- som högskoleförberedande program, skolledning och annan skolpersonal, fritidspedagoger och andra som möter i elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan. Sista anmälningsdag är 6 maj.

Upptäck fler evenemang