Antisemitiska konspirationsteorier - hur ser de ut och hur kan de bemötas?

torsdag 3 juni 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00 - Digitalt

Antisemitism är ett allvarligt problem i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat.

Välkommen till en digital fortbildningsdag med syfte att stärka lärares och annan skolpersonals kunskap om såväl historiska som nutida antisemitiska konspirationsteorier och mytbildningar. Vilka är de? Hur sprids de? Hur kan de bemötas?

För att lärare och annan skolpersonal ska kunna motverka dagens antisemitism på ett effektivt sätt krävs god kännedom om både antisemitismens rötter och dess samtida yttringar. I dag vittnar lärare om att antisemitiska konspirationsteorier och myter om judar som elever möter i olika sammanhang är en stor utmaning.

Under fortbildningen varvas teoretiska och praktiska moment där du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper om antisemitism med särskilt fokus på antisemitiska konspirationsteorier i historien och i dag. Du får bland annat ta del av aktuell forskning kring antisemitiska attityder i Sverige och antisemitiska konspirationsteorier i sociala medier. Med utgångspunkt i det digitala utbildningsmaterialet Antisemitism – då och nu, framtaget av Forum för levande historia och Svenska kommittén mot antisemitism, får du möjlighet att diskutera och dela erfarenheter av att bemöta och undervisa om antisemitiska konspirationsteorier i skolan.

Fortbildningen arrangeras av Forum för levande historia i samarbete med
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA).

För vem?

Fortbildningen vänder sig till lärare i grundskolans senare årskurser och på gymnasiets yrkes- och högskoleförberedande program, lärare på folkhögskola, skolledning och annan skolpersonal samt fritidspedagoger och andra som möter elever i sin yrkesutövning.

Anmälan

Anmälan görs via formuläret längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är 1 juni. Fortbildningen hålls via Zoom och är kostnadsfri. Länk till Zoom skickas ut i samband med anmälningsbekräftelsen.

Medverkande

Henrik Bachner är fil. dr i idéhistoria. Han är författare till bl.a. “Judefrågan”. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige (2009), Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (med Jonas Ring, 2006) och Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (1999, 2004). Se www.henrikbachner.se.

Niclas Blom är ämneslärare i historia och psykologi och arbetar för SKMA. Han har tidigare erfarenhet som lärare, skolledare samt IKT-pedagog med arbete kring bland annat digitala läromedel och hjälpmedel.

Lisa Kaati är forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) där hon forskar om olika digitala fenomen som våldsbejakande extremism, hat och hot samt riskbedömningar.

Program 

12.15-12.30 - Uppkoppling mot Zoom. Tekniskt stöd finns från Forum för levande historia.

12.30-12.40  -  Inledning: Madelene Persson, projektledare vid Forum för levande historia.

12.40-13.45 - Föreläsning och samtal: Antisemitism i dag. Föreställningar, politiska sammanhang, utbredning - Henrik Bachner fil. dr. i idéhistoria.

13.45-14.00 - Paus

14.00-15.00 - Föreläsning och samtal: Antisemitism och antisemitiska stereotyper i sociala medier - Lisa Kaati, fil. dr i datavetenskap.

15.00-15.10 - Paus

15.10-15.50 - Workshop: Att hantera och undervisa om konspirationsteorier i klassrummet - Niclas Blom, pedagog Svenska kommittén mot antisemitism.

15.50-16.00 - Återsamling och avslutning

 

Tid och plats

När: torsdag 3 juni 2021, kl. 12:30 till kl. 16:00
Var: Digitalt på nätet
För vem: Lärare och personal i skolan

Denna aktivitet är fullbokad