Uttryck för heteronormativitet

Ett barn i skolan får en lapp som ska tas hem till "mamma och pappa", trots att många lever med en förälder, två föräldrar av samma kön eller personer som de har någon helt annan relation till. Detta återspeglas dock inte i språket.

Den som ska föda barn får information på barnavårdscentralen med bilder av klassiska kärnfamiljer, inte lesbiska par, kvinnor från kulturer där män fortfarande inte är med vid förlossningen eller kvinnor som av andra skäl valt att ha en annan person än en biologisk far med vid detta tillfälle (kanske för att de är ensamma i sitt föräldraskap).

När vi diskuterar brottsoffer förutsätts det att det är kvinnan som är offer och mannen förövare, i synnerhet om det gäller sexualbrott. Men även motsatsen förekommer. Risken är manliga offer osynliggörs eftersom de inte hör till normen.

Problem som skapas av heteronormen

  1. Osynliggörande av barnen. Barn i andra familjebildningar känner inte igen sig i TV-serier och filmer, barnböcker och i skolundervisningen. Får de problem kanske de inte tror att de kan hitta andra som förstår deras situation.
  2. Juridiken släpar efter. Två föräldrar av samma kön kanske inte kan erkännas som föräldrar rent juridiskt, det är inte säkert att familjemedlemmar ärver varandra. Rätten att adoptera och mycket annat bygger på traditionella familjebildningar.
  3. Ineffektiva yrkesval. Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder har vi också en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Män väljer inte vården trots stora behov av sjuk- och undersköterskor, kvinnor väljer inte tekniska yrken trots att det också är ett klokt val om man vill ha jobb.
  4. Många kan inte leva som de vill. Den som vill gå en annan väg än normen tvingas ständigt förklara sig och känna sig som en avvikare. Risken finns också att de diskrimineras i olika sammanhang eftersom de inte riktigt anses passa in.

 

Text av Anna-Lena Lodenius, journalist (2013).