Ta reda på - uppgifter

Uppgift 3a:
Hédi skriver mycket om antisemitism, hat mot judar. Läs mer om det och om andra former av rasism som drabbar olika grupper i samhället här.

  • Vilka likheter och skillnader kan du se i de olika rasismerna (nämn minst två)?
  • Jobba i par: fundera över hur man skulle kunna göra för att ”avskaffa rasismen”. Skriv en tipslista och diskutera vad som skulle krävas av individen respektive samhället för att förändringar ska kunna ske.

Uppgift 3b:
Ta reda på mer om processen som bidrog till att folkmord kom att bli en juridisk definition, ett brott som ansvariga politiker kunde straffas för genom att läsa mer här:

Om folkmordskonventionen.

Ett brott utan namn.

Förintelsen anas runt hörnet.

Första steget mot en folkmordskonvention.

Hårda förhandlingar mellan staterna.

Höga förväntningar på FN.

  • Vem var det som arbetade för att folkmord skulle bli ett brott och varför tyckte hen det var viktigt?
  • Vilka problem stötte hen på?
  • Skriv en sammanfattande text som beskriver hens kamp. Avsluta texten med dina egna åsikter och tankar kring vad en människa kan göra för att förändra något.
  • Förintelsen var inte det första folkmordet som skett i historien. Fundera över varför det inte funnits straff för detta tidigare och varför det är viktigt att ha en speciell lagstiftning kring detta.

Uppgift 3c:
I kapitlet Hur kunde ett helt folk ställa upp bakom Hitler? skriver Hédi om att Hitler spelade på känslor i sin antisemitiska propaganda. Det finns en hel del knep för att påverka människor att tycka, tänka och agera på ett visst sätt. Ibland kallar man det för knep för att påverka eller propagandaknep.

  • Läs mer om knepen här.
  • Fundera i par över varför knepen är effektiva.
  • Vilket knep påverkas du mest av? Diskutera med varandra.
  • Berätta för varandra när ni upplevt ett sådant knep. Ge ett exempel.