Ta reda på - uppgifter

Uppgift 2a:
Ta reda på mer om hur Sverige agerade under kriget när det gällde att hjälpa människor undan nazisternas förföljelser genom att läsa här.  

  • Vad väcker texten för frågor och tankar hos dig? Vad skulle du vilja veta mer om?

Uppgift 2b:

Ta reda på mer om vad som hände under 1930-1950 genom en interaktiv tidsaxel här.

  • Välj några nedslag och se vad som hände då.
  • Fundera på hur Sverige påverkades av det som hände i det tyska riket.