Tema 2: Livet efter kriget

Följande kapitel ingår i tema 2:

  • Varför valde du Sverige? Sid.85-88
  • Hur blev ni mottagna i Sverige? Sid.89-91
  • Var det svårt att anpassa sig till att leva i Sverige? Sid.92-95   
  • Hur hanterade du dina trauman? Sid.96-98
  • Känner du dig svensk? Sid.101-104     
  • Känner du igen dig i dagens flyktingar? Sid 105-107
  • Hatar du tyskar? Sid.111-114
  • Har du träffat en förövare? Sid.115-118
  • Hur ofta tänker du på tiden i lägret? Sid.123-124