Reflektionsuppgifter

Uppgift 2c:
Efter kriget fanns det mycket hat och skuld. Offer och förövare skulle ju fortsätta leva tillsammans men även alla de som varit åskådare.

 • Hur gör man det? Diskutera tillsammans med en kompis eller fundera själv över hur man kan göra på samhällsnivå samt individnivå för att kunna hantera en sådan historia.
 • Reflektera över vad man kan kräva och förvänta sig av olika parter i form av förlåtelse, skuld och ansvar.

Uppgift 2d:
I de kapitel du läst skriver Hédi både om förövare, offer, åskådare och ingripare. I de situationer hon beskriver är det ganska tydligt vad förövare och ingripare gör och vilken effekt det har.

 • Vilken betydelse för Förintelsen hade åskådarna, enligt Hédi?
 • Vi har alla varit åskådare någon gång i en situation där någon kränker en annan människa.
 • Vilka olika betydelser kan en åskådare ha? Diskutera med en klasskamrat och ge exempel på några olika sorters åskådare och diskutera deras betydelse för olika situationer. 

Uppgift 2e:
Hédi skriver att många inte reagerade mot antisemitismen före Förintelsens start. Bland annat berättar hon om en person som heter Martin Niemöller och något han sade:

”När de hämtade kommunisterna sa jag ingenting, jag var inte kommunist. När de hämtade judarna sa jag inte något heller, jag var inte jude. När de hämtade mig fanns det ingen kvar som kunde säga någonting.” (sid.106–107)

 • Reflektera över vad han menar.
 • Diskutera med en klasskamrat om vad som gör att man inte ställer upp för någon annan och vad som gör att man står upp för någon annan. Vad kan spela roll, vad påverkar dig?

Uppgift 2f:
I kapitlet Känner du igen dig i dagens flyktingar? skriver Hédi att hon känner igen sig i dagens flyktingar och den diskussion som nu förs kring flyktingmottagande. Hon skriver att ”Från början är fördomar en social konstruktion som söker bekräftelse.” (sid.106)

 • Vad menar hon med det, tror du?
 • Fundera över hur kan man upptäcka att man själv har fördomar.
 • Samarbeta med en klasskamrat och kom på tre tips eller en metod för hur man kan hjälpa sig själv med att bli av med fördomar?

Uppgift 2g:
I kapitlet Har du träffat en förövare skriver Hédi om Martin och Joakim som båda väljer att ta avstånd från sina pappors brott och föra en kamp mot nazismen. Samt om Friedrich som själv varit aktiv nazist men försökt reda ut sitt förflutna. I alla dessa fall betonar hon att de kommit till insikt när de börjat tänka självständigt. Även Hédi själv menar att hon blev fri från sitt hattänkande när hon började reflektera över vad det gjorde med henne.

 • Reflektera över vilka som påverkar dig att tycka och tänka på ett visst sätt.
 • Diskutera med en klasskamrat om när det är som svårast respektive lättast att tänka kritiskt.